Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een uniek duurzaam en circulair gebouw Marie-Elisabeth Belpairegebouw

Een uniek duurzaam en circulair gebouw

Duurzaamheid & circulariteit

Met dit nieuwe kantoorgebouw scoort de Vlaamse overheid nog beter op het vlak van duurzaamheid. Volgens de duurzaamheidsmeter ‘GRO’(opent in nieuw venster) wordt een resultaat ‘uitstekend’ behaald en het E-peil (E15) is het laagste van al haar gebouwen. Dit onder meer door een koude-warmteopslagsysteem waarbij warmte en koude onttrokken worden uit de grond en door een verregaande toepassing van zonnepanelen op het dak en de zijgevels.

Met dit gebouw legt de Vlaamse overheid de lat opnieuw hoger op het vlak van duurzaamheid. Het gebouw draagt in hoge mate bij tot het realiseren van de klimaatdoelstelling 2030 van de Vlaamse overheid.

Frank Geets

Administrateur-generaal van Het Facilitair Bedrijf

Urban mining

Het bestaande gebouw wordt maximaal benut. De ondergrondse verdiepingen en de circulatiekernen blijven behouden, wat wel wordt afgebroken krijgt een nieuw leven. Het nieuwe gebouw zal voor 68 % bestaan uit behouden, ter plaatse hergebruikte of gerecycleerde materialen. Behouden en hergebruik zijn zeer pure vormen van circulariteit omwille van het beperken van afval en van nieuwbouwmaterialen en het vermijden van transport en verwerking van beiden.

Materiaalgebruik

Aanpasbaarheid in de toekomst

© Befimmo

Het gebouw is ontworpen met een zekere “neutraliteit”. De gevel bijvoorbeeld is zo ontworpen dat hij werkt voor kantoren, woningen en hotelkamers. De functies erachter zijn uitwisselbaar zonder dat er ingrepen moeten gebeuren aan de gevel.

Dankzij deze ontwerpstrategie blijft het gebouw continu up-to-date zonder impact op de andere functies, zonder afval en aanpasbaar aan nu nog ongekend behoeften in de toekomst. Dankzij het zebra-concept kunnen functies worden gewisseld zonder grote ingrepen. De systeemwanden bijvoorbeeld kunnen eenvoudig gedemonteerd worden om ruimte te maken voor een andere indeling. Het “zebra-concept” maakt het in praktijk dus mogelijk om op een flexibele manier verdiepingen onmiddellijk te veranderen van bijvoorbeeld kantoren in bijkomende bewoning of hotel en omgekeerd met slechts beperkte aanpassingen.

Waterkringloop

Regenwater en drainagewater wordt gezuiverd om de behoefte aan stadswater te verminderen. Het gerecupereerd water wordt gebruikt om het groot aantal bomen en planten te irrigeren en toiletten te spoelen. Meer dan de helft van ons waterverbruik zullen we daarmee dekken.

Technische installaties

De ventilatie wordt gestuurd afhankelijk van de noden: hoe meer mensen op een verdieping of in een ruimte zijn, hoe meer lucht nodig is om een goede binnenluchtkwaliteit te garanderen. Via CO2 sensoren wordt de hoeveelheid toegevoerde lucht gestuurd ifv de bezetting.

Opengaande ramen (als de buitencondities het toelaten ) verhogen het gebruikerscomfort en dienen ook als nachtkoeling. De koel- en verwarmingsinstallaties van de desbetreffende zone slaan af als de ramen openstaan om energieverspilling te voorkomen.

Er zijn 2 HVAC concepten:

Energieuitwisseling

De functies in het gebouw hebben op verschillende momenten behoefte aan energie. Een kantoor vooral overdag, woningen vooral ‘s ochtends en ’s avonds. Tussen de functies zorgt energieuitwisseling voor het efficiënt gebruik van energie en een optimale uitlasting van de energieopwekkers.

Organisch afval

Organisch afval, het afval uit ons restaurant en de keuken, wordt in een tank verzameld en vermalen. De biomassa die ontstaat, wordt naar een biogasinstallatie getransporteerd en verwerkt. Met deze methode winnen we op milieuvriendelijke wijze hernieuwbare energie uit voedselresten.

Lees meer over deze afvalverwerking

Omgeving

Dit project brengt voor het eerst multifunctionaliteit in de monofunctionele Noordwijk. Wonen, hotel, sport, co-working, winkel, ontmoetingsruimte en horeca maken van de site een dynamisch geheel en creëren een wisselwerking met de buurt.