Gedaan met laden. U bevindt zich op: Waarom een verhuis? Rik Woutersgebouw (VAC Mechelen)

Waarom een verhuis?

Maximaal inzetten van VAC’s

De huidige huisvesting van de medewerkers van de Vlaamse overheid in Mechelen is verspreid over verschillende gebouwen. Met het inzetten op VAC’s, wil de Vlaamse Regering diensten bundelen, maar wel geografisch gedeconcentreerd in Vlaanderen en Brussel. Op die manier creëer je niet alleen schaalvoordelen, maar verbeter je ook de herkenbaarheid. Door te kiezen voor locaties nabij regionale knooppunten van het openbaar vervoer, houdt ze ook rekening met bereikbaarheid.

Even over die voordelen. Door de gebouwen en faciliteiten te bundelen, verbruiken we beduidend minder energie wat zorgt voor een sterke positieve klimaatimpact.

Het is een goede manier om samenwerking tussen de entiteiten te bevorderen en om efficiënt gebruik te maken van de beschikbare oppervlakte en voorzieningen. Bovendien hoeven we specifieke infrastructuur maar op één plaats te voorzien (denk maar aan bv. catering). Maar er komt ook ruimte voor bijkomende, moderne faciliteiten met aandacht voor duurzaamheid en comfort. Met de VAC’s wil Het Facilitair Bedrijf een inspirerende werkomgeving aanbieden.

Meer weten over inkanteling vastgoed?

Vlaanderen klimaatneutraal in 2050. Dat is het doel van de Vlaamse overheid. Dat kunnen we bereiken door in de eerste plaats al de voetafdruk van onze eigen werking aan te pakken.

Kantoorgebouwen en ander vastgoed spelen daarin een grote rol. Door volop in te zetten op duurzame huisvesting en energie-efficiëntie, kan ons vastgoedpatrimonium zelfs al in 2045 koolstofneutraal zijn. Maar de plannen gaan nog verder: door ook de beschikbare ruimte optimaal en kostenefficiënt te gebruiken.

Daar ligt de expertise van Het Facilitair Bedrijf dat nu al de grote kantoorgebouwen beheert. In de komende jaren komen er nog meer dan 100 bij, in het kader van de zogenaamde ‘Inkanteling van vastgoed’.