Gedaan met laden. U bevindt zich op: Brieven - voorbeeld 2 Heerlijk Helder

Brieven - voorbeeld 2

Originele versie

Hieronder vind je de originele versie van een brief waarin een overheidsdienst burgers vraagt om een document te bezorgen.

Beste jager,

Er werden u reeds één of meerdere Vlaamse jachtverloven uitgereikt.

Onze dienst is thans het digitaal bestand van alle vereiste jachtexamengetuigschriften aan het vervolledigen. De jachtwetgeving bepaalt dat een Vlaams jachtverlof mag worden uitgereikt aan o.a. diegenen die een jachtexamengetuigschrift kunnen voorleggen van het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, Nederland, Luxemburg, Frankrijk (vanaf 2003), Duitsland en Oostenrijk.

Hierbij verzoek ik u om een jachtexamengetuigschrift van één van deze landen/gewesten tegen uiterlijk 20 juni 2018 aan ons te bezorgen. Indien u niet meer in het bezit zou zijn van uw jachtexamengetuigschrift, dient u bij de betreffende overheid een duplicaat aan te vragen of een officiële verklaring omtrent het slagen voor het examen. Indien u slaagde voor het jachtexamen in Frankrijk, geldt de brief waarmee uw Franse jachtverlofbadge werd opgestuurd (die o.a. vermeldt: ‘Vous venez de réussir votre examen du permis de chasser) uitzonderlijk ook als getuigschrift van slagen voor het jachtexamen.

U mag het jachtexamengetuigschrift of de verklaring bezorgen via mail jacht.antwerpen@vlaanderen.be; u mag het ook opsturen met de post naar:
Vlaamse Dienst van de Gouverneur
Team Jacht
Lange Kievitstraat 111-113 b8
2018 Antwerpen
Ik wijs u erop dat, indien u zou nalaten onze dienst tegen voormelde datum uw jachtexamengetuigschrift te bezorgen, onze dienst u geen Vlaams jachtverlof meer zal uitreiken voor het komende seizoen 2018-2019 en de daaropvolgende jaren.

Mvg,

Lieve Peeters
Medewerker

Heerlijk heldere versie

Hieronder vind je de heerlijk heldere versie van een brief waarin een overheidsdienst burgers vraagt om een document te bezorgen.

Betreft: uw jachtexamengetuigschrift

Geachte heer Jansen,

U hebt al een of meer Vlaamse jachtverloven gekregen en hebt dus een jachtexamengetuigschrift. Om in de toekomst nog een jachtverlof te kunnen krijgen, moet u ons een kopie van het jachtexamengetuigschrift bezorgen.

Wat moet u doen?
Stuur ons tegen 20 juni een kopie van uw jachtexamengetuigschrift van het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, Nederland, Luxemburg, Frankrijk (vanaf 2003), Duitsland of Oostenrijk.
U kunt dat doen op een van de volgende manieren:
- U mailt een digitale kopie van uw jachtexamengetuigschrift naar jacht.antwerpen@vlaanderen.be.
- U stuurt een papieren kopie ervan naar:
Vlaamse Dienst van de Gouverneur
Team Jacht
Lange Kievitstraat 111-113 bus 8
2018 ANTWERPEN

Waarom moet u een kopie van uw jachtexamengetuigschrift bezorgen?
Onze dienst is voor alle uitgereikte jachtverloven de vereiste jachtexamengetuigschriften aan het inventariseren en digitaliseren, zoals bepaald in de jachtwetgeving.

Wat moet u doen als u uw jachtexamengetuigschrift niet meer hebt?
Vraag een duplicaat van uw jachtexamengetuigschrift bij de overheid die het heeft uitgereikt, of laat een officiële verklaring opmaken dat u geslaagd bent voor het examen. Als u het jachtexamen in Frankrijk afgelegd hebt, geldt de brief waarmee uw Franse jachtverlofbadge is opgestuurd, als jachtexamengetuigschrift. Die brief vermeldt onder meer: ‘Vous venez de réussir votre examen du permis de chasser.’ Bezorg ons een kopie van het duplicaat of de officiële verklaring ook tegen 20 juni 2018.

Het is belangrijk dat u de kopie van het jachtexamengetuigschrift of het bewijsstuk op tijd bezorgt. Anders kunnen we u geen Vlaams jachtverlof meer verlenen.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,

Lieve Peeters
Administratief medewerker