Brieven

Mails

Standaardbrieven en -mails

Standaardbrieven en -mails zijn brieven of mails die op herhaalde basis in dezelfde vorm verstuurd worden.

Webteksten

Andere teksten

Voorbeelden gezocht

Heb je ook een voorbeeld van een tekst die je heerlijk helder hebt gemaakt en wil je dat graag delen met anderen? Stuur dan de originele en de herschreven versie naar taaladvies@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).