Gedaan met laden. U bevindt zich op: Webteksten - voorbeeld 1 Heerlijk Helder

Webteksten - voorbeeld 1

Originele versie

Hieronder vind je de originele versie van een webtekst waarin een school haar werking toelicht.

Kernactiviteiten van onze school:
1) onze school leidt enerzijds jongeren op tot volwaardige vakmensen die klaar zijn voor de arbeidsmarkt, maar anderzijds zijn er ook leerlingen die klaargestoomd worden om hogere studies aan te vatten.
2) om dit te bereiken wordt er veel gedaan voor de leerling: mogelijkheden van de leerlingen op de arbeidsmarkt worden vergroot door hen minimum 3 weken stage aan te bieden.
3) Leerling staat bij ons centraal: dit betekent dat wij alle inspanningen doen om te vermijden dat zij voortijdig school zouden verlaten. Hiervoor kan onze school rekenen op een team zorgcoördinators.
4) Daarnaast voeden wij onze leerlingen op tot zelfstandige jongeren en wij hebben de ervaring dat door buitenlandse projecten dit doel nog meer bereikt wordt.

Heerlijk heldere versie

Hieronder vind je de heerlijk heldere versie van een webtekst waarin een school haar werking toelicht.

    Onze school wil jongeren goed voorbereiden op de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs. Daarom zetten we in op de volgende speerpunten:

    • De leerlingen krijgen de kans om een stage van ten minste drie weken te lopen. Door de werkervaring die ze daarbij opdoen, vergroten ze hun kansen op de arbeidsmarkt.
    • De leerlingen staan centraal. Samen met een team van zorgcoördinatoren zetten we ons in om te voorkomen dat ze de school voortijdig verlaten.
    • De leerlingen kunnen zich ontplooien tot zelfstandige jongeren, onder andere doordat we samen met hen buitenlandse projecten organiseren.