Gedaan met laden. U bevindt zich op: Crematie Begraving en crematie

Crematie

Bij een crematie wordt het stoffelijk overschot verbrand in een crematorium. Na de crematie kan de as worden verstrooid of bewaard in een urne. Er zijn meerdere opties om de as een “bestemming” te geven.​​​​​

As-bestemming

Je kan de as van het stoffelijk overschot:

  • in een urne plaatsen. Je kan die urne laten begraven op een begraafplaats of laten bijzetten in een columbarium op een begraafplaats
  • uitstrooien op de strooiweide van een begraafplaats
  • uitstrooien op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee
  • uitstrooien of in een biologisch afbreekbare urne begraven op een natuurbegraafplaats. Dat is een zone op openbaar domein die de gemeente daartoe heeft afgebakend.

Alternatieve as-bestemming

Een persoon kan in een laatste wilsverklaring of in een testament de wens uiten om de as na crematie op een andere plaats dan de begraafplaats te laten uitstrooien, begraven of bewaren (bv. thuisbewaring, uitstrooien van de as onder een boom in de tuin).

Wordt de as uitgestrooid of begraven op een terrein dat niet in eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, dan is de voorafgaande, schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar van het terrein.

Heeft de overledene op voorhand niets vastgelegd over deze specifieke as-bestemmingen, dan kunnen de nabestaanden de as bewaren, begraven of uitstrooien op een andere plaats dan de begraafplaats als ze een gezamenlijk schriftelijk verzoek indienen. De nabestaanden kunnen de as later alsnog een andere bestemming geven.

Heeft de overledene op voorhand niets vastgelegd over deze specifieke as-bestemmingen en heeft de overledene geen echtgenoot, partner of bloed- en aanverwanten van de eerste graad, dan kan de persoon die begrafenis regelt ervoor kiezen de as uit te strooien of de urne te bewaren of te begraven op een voor het publiek toegankelijke locatie, zoals de gemeentelijke begraafplaats of een door de gemeente afgebakende zone op het openbaar domein (‘natuurbegraafplaats’). Die persoon zal de urne niet op een private locatie kunnen bewaren of begraven. Hij kan wel een symbolisch gedeelte van de as mee naar huis nemen

Regelgeving