Gedaan met laden. U bevindt zich op: Niet-geconcedeerde graven Begraving en crematie

Niet-geconcedeerde graven

Niet-geconcedeerde graven worden minstens 10 jaar bewaard. Na die termijn kan het lokaal bestuur de graven verwijderen. Het moet een kopie van de beslissing tot verwijdering gedurende 1 jaar uithangen bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats.​​​​​

De begraving van een stoffelijk overschot, de begraving van een asurn en de bijzetting ervan in een columbarium op de begraafplaats is kosteloos in je eigen gemeente. Dat geldt ook voor de uitstrooiing van de as op de begraafplaats.

Het principe van gratis lijkbezorging kent 2 uitzonderingen:

  • de gemeenten en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) kunnen concessies verlenen. Die zijn betalend.
  • Nabestaanden kunnen opteren voor een begraving in een grafkelder. De gemeente of het intergemeentelijk samenwerkingsverband kan voor de grafkelder een vergoeding vragen die overeenstemt met de kostprijs.

Een niet-geconcedeerd graf kan worden omgezet in een grafconcessie als het reglement op de begraafplaats dat toelaat.

Regelgeving