Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gemeenten en provincies Digitale communicatie met de Vlaamse overheid

Gemeenten en provincies

Gemeenten en provincies moeten sinds 1 februari 2023 digitaal communiceren met de (centrale) besturen van de eredienst. Dat doen ze via een aantal extra modules in het Loket voor Lokale Besturen die specifiek voor de communicatie met de (centrale) besturen van de eredienst werden ontwikkeld. Gemeenten en provincies moeten ook vaak Religiopoint gebruiken.

Gemeenten en provincies werken voor de digitale communicatie met de besturen van de eredienst met 4 functionaliteiten in het Loket voor Lokale Besturen:

  • de uitwisseling van briefwisseling met het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), je ontvangt hier bvb. het goedkeuringsbesluit over de jaarrekening van een bestuur van de eredienst of het ministerieel besluit over een nieuwe erkenning van een bestuur van de eredienst (module ‘Berichtencentrum’)
  • de consultatie van beslissingen genomen door de (centrale) besturen van de eredienst en de representatieve organen die vallen onder het toezicht van de gemeente of provincie (module ‘Databank Erediensten(opent in nieuw venster))
  • een overzicht van de (centrale) besturen van de eredienst op het grondgebied van de gemeente/provincie, de consultatie van mandaten en bedienaren van de besturen van de eredienst (module ‘Organisaties erediensten’(opent in nieuw venster)).
  • indiening van een aantal specifieke besluiten, nl. advies bij jaarrekening eredienstbestuur, besluit over budget(wijziging) eredienstbestuur, besluit over meerjarenplan(aanpassing) eredienstbestuur en schorsing beslissing (centrale) besturen van de eredienst (module ‘Toezicht’). Die documenten komen dan automatisch terecht in de databank erediensten.
Besluiten indienen via Religiopoint of Loket voor Lokale Besturen?

Voor de (centrale) besturen van de eredienst die met Religiopoint(opent in nieuw venster) werken, moet de gemeente of de provincie de besluiten indienen in het Loket voor Lokale Besturen én in Religiopoint. Voor de (centrale) besturen van de eredienst die met het Loket werken, moet de gemeente of de provincie de besluiten enkel indienen in het Loket.

Toegangsrechten

Medewerkers van gemeente- en provinciebesturen hebben onderstaande toegangsrechten nodig tot het Loket voor Lokale Besturen als ze zelf inzendingen moeten sturen of stukken van de (centrale) besturen van de erediensten willen bekijken:

  • gebruikersrecht: Loket voor Lokale Besturen
  • context: ‘Gebruiker Mijn Toezicht’ + ‘Gebruiker Berichtencentrum’ + ‘Organisaties Erediensten’ + ‘Databank Erediensten’.

Ze moeten daarvoor contact opnemen met hun lokale beheerder van het Loket voor Lokale Besturen.

Veelgestelde vragen


Digitale communicatie met de Vlaamse overheid