Gedaan met laden. U bevindt zich op: Digitale aangifte overlijden (grootschalige transformatie) Goedgekeurde projecten

Digitale aangifte overlijden (grootschalige transformatie)

Grootschalige transformatie • Innovatieve dienstverlening
In uitvoering

Leuven wil samen met Aalst, Antwerpen, Gent, Lier, Maldegem, Oostende en Tervuren het huidige proces van aangifte van een overlijden vereenvoudigen en digitaliseren om een lichter en sneller administratief proces aan te bieden aan de nabestaanden van de overledene, de artsen die de overlijdens vaststellen, de uitvaartondernemers, de crematoria, de gemeenten en de hogere overheden.

Initiatiefnemers
Aalst, Antwerpen, Gent, Leuven, Lier, Maldegem, Oostende, Tervuren
Penhouder
Leuven
Projectoproep
Oproep 6
Toegekend budget
1.968.455,32 euro

De projectindieners willen dat bereiken door van bij de start van het proces – het vaststellen van het overlijden door een arts – elke stap te integreren in een gemeenschappelijk digitaal uitwisselingsplatform. Met die aanpak wordt het proces louter digitaal, zonder papieren attesten. Alle deeltrajecten worden efficiënt geïntegreerd in één systeem waarin gegevens eenmalig worden geregistreerd en hergebruikt.

Deze grootschalige transformatie bouwt voort op het innovatieve concept rond de digitale aangifte overlijden.

Presentaties

22 november 2023 - GzG-themadag ‘De data-uitdaging’: Projectleider Steve Heylen en Jitse De Cock (Digitaal Vlaanderen) zoomen in op het datamodel dat de werkgroep definieerde en illustreren hoe een datastandaard rond overlijden de uitwisseling tussen verschillende ICT-systemen faciliteert. Aan de hand van concrete voorbeelden zie je wat een datastandaard in de praktijk inhoudt. Je hoort ook wat de introductie van een datastandaard betekent voor de interne ICT-organisatie en wat je kan doen als jij voor je lokaal bestuur een datastandaard wil gebruiken, uitbreiden of creëren. Raadpleeg de presentatie(PDF bestand opent in nieuw venster).

Hieronder de oorspronkelijke aanvraagdocumenten uit het subsidiedossier. De aanpak van het project kan aangepast en verfijnd worden op basis van nieuwe inzichten opgedaan tijdens het projectverloop. Voor de actuele stand van zaken, gelieve contact op te nemen met het projectteam.