Gedaan met laden. U bevindt zich op: Naamswijziging Wijzigingen erkenningen

Naamswijziging

De naamswijziging van een bestuur van de eredienst impliceert een wijziging aan het erkenningsbesluit. Het representatief orgaan moet daarvoor een aanvraag indienen bij de Vlaamse Regering. De nieuwe naam wordt opgenomen in een ministerieel besluit. De wijziging van de naam van de bijbehorende lokale geloofsgemeenschap is een interne aangelegenheid.

 • Stap 1

  Indiening aanvraag tot naamswijziging

  Het representatief orgaan bezorgt een aanvraag tot naamswijziging aan ABB via het Loket voor Lokale Besturen. Aanvragen die niet van dat orgaan uitgaan, komen niet in aanmerking voor behandeling.

  Het representatief orgaan vult het aanvraagformulier volledig in. Het gaat daarbij om een ontvankelijkheidsvoorwaarde. De procedure tot naamswijziging wordt niet opgestart, als één van de volgende gegevens of documenten in de aanvraag ontbreekt:

  • de beslissing van het representatief orgaan waarbij de naam van het betrokken bestuur van de eredienst wordt gewijzigd
  • de vermelding van de oorspronkelijke en de voorgestelde naam
  • het advies van het bestuursorgaan van het bestuur van de eredienst.
 • Stap 2

  Beoordeling van de ontvankelijkheid

  ABB beoordeelt de ontvankelijkheid van de aanvraag binnen 30 dagen na de ontvangst van de aanvraag.

 • Stap 3

  Kennisgeving aan betrokken actoren

  ABB brengt volgende actoren binnen 30 dagen op de hoogte van de ontvangst van de aanvraag tot naamswijziging, als de aanvraag ontvankelijk is:

  • het representatief orgaan
  • het betrokken bestuur van de eredienst
  • de financierende overheid (overheden)
  • de federale overheid Justitie
  • in voorkomend geval de adviserende gemeente
 • Stap 4

  Beslissing omtrent de naamswijziging

  De minister beslisten laatste 6 maanden na de kennisgeving over de naamswijziging. Binnen dezelfde termijn brengt ABB het betrokken bestuur van de eredienst, het representatief orgaan, de federale overheid Justitie, de financierende overheid (overheden) en in voorkomend geval de adviserende gemeente op de hoogte van de beslissing. De naamswijziging wordt enkel geweigerd als de naamswijziging in strijd is met bestaande regelgeving of met de openbare orde. De minister kan volgende beslissingen nemen