Gedaan met laden. U bevindt zich op: ​​Installatie Gemeenteraad

​​Installatie

Na de lokale en provinciale verkiezingen is duidelijk welke kandidaten verkozen zijn als raadslid. De installatie van de nieuwe bestuursorganen gebeurt tijdens de installatievergadering. Op de installatievergadering worden de raadsleden geïnstalleerd, de schepenen verkozenen en de aangewezen-burgemeester aangeduid.

Datum en oproeping

​De installatievergadering van de gemeenteraad vindt na de volgende gemeenteraadsverkiezingen (13 oktober 2024) plaats op een van de eerste 5 werkdagen van december. De uittredende voorzitter van de gemeenteraad brengt de verkozen gemeenteraadsleden ten minste 8 dagen voor de installatievergadering op de hoogte van de datum, het uur en de plaats van de installatievergadering.

​Als de uittredende voorzitter geen oproeping verstuurt, gaat de installatievergadering van rechtswege door om 20u op de vijfde werkdag van december. De algemeen directeur brengt de verkozen raadsleden daarvan op de hoogte.

​Voor fusiegemeenten geldt een afwijkende regeling. Je kan hiervoor terecht in het draaiboek vrijwillige fusies van gemeenten.

​Agendapunten

  • ​kennisname geldigverklaring van de verkiezingen

  • ​onderzoek van de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden

  • ​eedaflegging verkozen gemeenteraadsleden

  • ​bepaling van de rangorde van de gemeenteraadsleden

  • fractievorming in de gemeenteraad

  • ​verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad met een akte van voordracht

  • ​verkiezing, eedaflegging en bepaling rangorde van de schepenen met een akte van voordracht

  • ​kennisname van de aanduiding van de burgemeester.

​De uittredende voorzitter zit de installatievergadering voor tot de nieuwe voorzitter is verkozen.