Gedaan met laden. U bevindt zich op: Akten van voordracht Verkiezingen, democratie en participatie

Akten van voordracht

Lokale besturen gebruiken akten van voordracht om nieuwe kandidaten voor de verschillende bestuursorganen van de gemeente, het bijzonder comité voor de sociale dienst, de provincie en de districten voor te dragen. Deze rubriek bevat alle modeldocumenten voor de bestuursperiode 2019-2024.

Gemeente

GEM 1 - Kandidaat burgemeester, DLB art. 58:

GEM 2 - Kandidaat burgemeester, vervanging tijdens de zittingsperiode, DLB art. 62:

GEM 3 - Kandidaat voorzitter van de gemeenteraad bij de installatievergadering, DLB art. 7,§1:

GEM 4 - Kandidaat voorzitter van de gemeenteraad ingeval geen geldige akte tijdens de installatievergadering, DLB art. 7,§4:

GEM 5 - Kandidaat schepenen: gezamenlijke akte van voordracht, DLB art. 43:

GEM 6 - Kandidaat schepenen ingeval geen (geldige) gezamenlijke akte van voordracht, DLB art. 43, §3

GEM 7 - Kandidaat schepen in geval van één vervanging, DLB art. 49

GEM 8 - Kandidaat schepen in geval van twee of meer vervangingen, DLB art. 49, §1, derde lid

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

BCSD 1 - Kandidaat voorzitter van het BCSD tijdens de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn aansluitend op de installatievergadering van de gemeenteraad bij de installatievergadering, DLB art. 90

BCSD 2 - Kandidaat voorzitter van het BCSD ingeval geen geldige akte tijdens de installatievergadering, DLB art. 90,§3

BCSD 3 - Kandidaat leden van het BCSD, DLB art. 92

BCSD 4 - Verklaring van lijstverbinding, DLB art. 91

Provincie

PROV 1 - Kandidaat voorzitter van de provincieraad bij de installatievergadering, PD art. 8,§1

PROV 2 - Kandidaat voorzitter van de provincieraad tijdens de zittingsperiode, PD art. 8,§3

PROV 3 - Kandidaat gedeputeerden: gezamenlijke akte van voordracht, PD art. 45

PROV 4 - Kandidaat gedeputeerden ingeval geen (geldige) gezamenlijke akte van voordracht, PD art. 45, §3

PROV 5 - Kandidaat gedeputeerden in geval van één vervanging, PD art. 50

PROV 6 - Kandidaat gedeputeerden in geval van twee of meer vervangingen, PD art. 50, §1, tweede lid

District

DIS 1 - Kandidaat voorzitter van de districtsraad bij de installatievergadering, DLB art. 120 cf. art. 7,§1

DIS 2 - Kandidaat voorzitter van de districtsraad ingeval geen geldige akte tijdens de installatievergadering, DLB art. 120 cf. art. 7,§4

DIS 3 - Kandidaat districtsschepenen: gezamenlijke akte van voordracht, DLB art. 122, eerste lid cf. art. 43

DIS 4 - Kandidaat districtsschepenen ingeval geen (geldige) gezamenlijke akte van voordracht, DLB art. 122, eerste lid cf. art. 43, §3

DIS 5 - Kandidaat districtsschepenen in geval van één vervanging, DLB art. 122, tweede lid cf. art. 49

DIS 6 - Kandidaat districtsschepenen in geval van twee of meer vervangingen, DLB art. 122, tweede lid cf. art. 49, §1, derde lid