Gedaan met laden. U bevindt zich op: ​​Installatie Gemeenteraad

​​Installatie

Na de lokale en provinciale verkiezingen is duidelijk welke kandidaten verkozen zijn als raadslid. De installatie van de nieuwe bestuursorganen gebeurt tijdens de installatievergadering. Op de installatievergadering worden de raadsleden geïnstalleerd, de schepenen verkozenen en de aangewezen-burgemeester aangeduid.

Datum en oproeping

​De installatievergadering van de gemeenteraad vindt na de volgende gemeenteraadsverkiezingen (13 oktober 2024) plaats op een van de eerste 5 werkdagen van december. De uittredende voorzitter van de gemeenteraad brengt de verkozen gemeenteraadsleden ten minste 8 dagen voor de installatievergadering op de hoogte van de datum, het uur en de plaats van de installatievergadering. Dat kan ook vroeger zodat de verkozenen sneller op de hoogte zijn van de datum van de installatievergadering.

​Als de uittredende voorzitter geen oproeping verstuurt, gaat de installatievergadering van rechtswege door om 20u op de 5e werkdag van december. De algemeen directeur brengt de verkozen raadsleden daarvan op de hoogte.

​Voor fusiegemeenten geldt een afwijkende regeling. De installatievergadering vindt in een fusiegemeente van rechtswege plaats op de eerste werkdag van januari om 20u, namelijk 2 januari 2025.

De installatie van de (nieuwe) districten vindt op dezelfde dag plaats als de installatie van de gemeenteraad of uiterlijk 30 dagen na de installatie van de gemeenteraad.

​Agendapunten

De uittredende voorzitter zit de installatievergadering voor tot de nieuwe voorzitter is verkozen.