Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gemeenteraad Organisatie en werking

Gemeenteraad

​​De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente en bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. De verkiezingen vinden om de 6 jaar plaats op de 2e zondag van oktober. Het aantal gemeenteraadsleden varieert naargelang het bevolkingscijfer van de gemeente.​ 

​Binnen de gemeente is de gemeenteraad het belangrijkste bestuursorgaan. De gemeenteraad heeft een algemene regelgevende bevoegdheid voor zaken van gemeentelijk belang, tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan een ander orgaan van de gemeente.

​Het Decreet over het lokaal bestuur regelt de werking van de gemeenteraad. Het bevat een aantal specifieke regels over onder meer:

  • ​de installatie van de gemeenteraad

  • ​de verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad

  • ​de bijeenroeping en de agenda van de gemeenteraad

  • ​de wijze van beraadslagen en stemmen

  • ​de rechten van de raadsleden

  • ​het opstellen van de notulen en het zittingsverslag.