Gedaan met laden. U bevindt zich op: ​​Gemeenteraadscommissies​ Gemeenteraad

​​Gemeenteraadscommissies​

​​De gemeenteraad kan commissies oprichten waarin gemeenteraadsleden zetelen. ​

​Opdrachten van de commissie

De opdrachten van de gemeenteraadscommissie zijn:

  • ​voorbereiding van de besprekingen van de gemeenteraad

  • ​adviesverlening

  • ​voorstellen formuleren om de inspraak van de bevolking vorm te geven

  • ​deskundigen en belanghebbenden horen

  • ​afstemming met het beleid van de verzelfstandigde agentschappen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

​Samenstelling van de commissie

Bij de samenstelling van de commissie moet rekening gehouden worden met volgende richtlijnen:

  • ​Elke fractie krijgt een evenredig aantal zetels toegewezen in de commissies.

  • ​De gemeenteraad bepaalt per gemeenteraadscommissie het aantal leden en de wijze waarop ze de evenredigheid berekenen. Die berekeningswijze geldt voor alle commissies die de gemeenteraad opricht.

  • ​Elke commissie weerspiegelt de bestuursmeerderheid in de gemeenteraad.

  • Elke fractie behoudt tijdens de legislatuur in principe hetzelfde aantal leden in de gemeenteraadscommissies. Er kan enkel een wijziging in het aantal zetels plaatsvinden als na de aanname van een individuele of een collectieve constructie motie van wantrouwen blijkt dat de bestuursmeerderheid niet langer weerspiegeld is (art. 37 DLB(opent in nieuw venster)).