Gedaan met laden. U bevindt zich op: Afwijkingsaanvragen principes regiovorming via Loket voor Lokale Besturen Nieuwsberichten

Afwijkingsaanvragen principes regiovorming via Loket voor Lokale Besturen

Nieuwsbericht
11 april 2023

Het Loket voor Lokale Besturen wordt het unieke communicatiemiddel voor de indiening van afwijkingsaanvragen op de principes van regiovorming. Het Regiodecreet van 3 februari 2023, dat op 19 maart in werking trad, voorziet in een opdracht aan de Vlaamse Regering om te bepalen op welke wijze de communicatie gebeurt tussen aanvrager en Vlaamse overheid. De Vlaamse Regering keurde hierover op 24 maart een besluit goed.

Samenwerkingsverbanden zullen in de toekomst het Loket voor Lokale Besturen gebruiken voor:

  • aanvragen voor een afwijking van de principes van regioconform samenwerken
  • aanvragen voor een niet-bindend advies bij de oprichting of statutenwijziging van een regioconform intergemeentelijk samenwerkingsverband
  • aanvragen voor een niet-bindend advies bij de oprichting of statutenwijziging van een vereniging of vennootschap voor maatschappelijk welzijn.

Samenwerkingsverbanden kunnen afwijkingsaanvragen vanaf de 10de dag na de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad via het Loket voor Lokale Besturen indienen. Aanvragen voor een niet-bindend advies kunnen vanaf 1 januari 2024 op dezelfde wijze ingediend worden.

Meer over de procedure voor afwijkingen van principes op regiovorming

Hoe een afwijkingsaanvraag indienen?

Afwijkingsaanvragen op de principes van regioconform samenwerken worden ingediend via het Loket voor Lokale Besturen.

Ga als volgt te werk:

  • Log in via het digitaal loket(opent in nieuw venster)
  • Ga naar de module Toezicht en kies voor ‘afwijking principes regiovorming’
  • Vul de verplichte velden in en laad de afwijkingsaanvraag op
  • Klik op verstuur. Je ziet de verstuurde dossiers in jouw overzicht.

Heb je nog geen toegang tot het Loket? Vraag dan de nodige rechten aan de lokale beheerder van jouw bestuur. Weet je niet wie jouw lokale beheerder is? Contacteer dan de infolijn 1700 via telefoon, mail of chat.