Gedaan met laden. U bevindt zich op: Huishoudelijk reglement en deontologische code Raad voor maatschappelijk welzijn

Huishoudelijk reglement en deontologische code

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt bij het begin van de legislatuur een huishoudelijk reglement vast. Het huishoudelijk reglement bevat aanvullende maatregelen over de werking van de raad. De raad moet ook een deontologische code aannemen.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijke reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn moet een aantal zaken regelen, zoals:

  • de vergaderingen waarvoor het lokaal bestuur presentiegeld betaalt, de hoogte van het presentiegeld en de terugbetalingsregels van terugbetaling van specifieke kosten van het mandaat van lid van de raad voor maatschappelijk welzijn of lid van het vast bureau
  • de verzendingswijze van de oproeping en het ter beschikking stellen van het dossier aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn
  • de wijze waarop het bestuur de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn openbaar maakt
  • de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn
  • de notuleringswijze en de manier om de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering ter beschikking te stellen van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn
  • de keuze om digitaal of hybride te vergaderen en de wijze waarop, alsook de uitzonderlijke omstandigheden waaronder de gemeenteraad digitaal/hybride kan vergaderen

Deontologische code

De raad voor maatschappelijk welzijn moet een deontologische code aannemen. Die code vormt de basis voor de deontologische code van het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst.