Gedaan met laden. U bevindt zich op: Lokale besturen en publieke laadinfrastructuur

Lokale besturen en publieke laadinfrastructuur

De uitrol van publieke laadinfrastructuur op het openbare domein zal de komende jaren door de Vlaamse overheid georganiseerd worden, tenzij de stad/gemeente beslist heeft om dit zelf te doen. De lokale besturen zijn hierbij in elk geval belangrijke partners. Op deze pagina vindt u informatie die specifiek voor lokale besturen is bedoeld.

Leidraad Lokaal laden

De leidraad bundelt alle relevante en recente informatie over het laadpalenbeleid van de Vlaamse overheid voor de lokale besturen. In de leidraad ligt de focus op de uitrol van publiek toegankelijke laadpunten voor elektrische voertuigen op het openbare domein.

Aanpak van de uitrol

Een auto staat aan een oplaadpunt
© Benoit De Freine

Concessie voor laadpaalexploitanten

De uitrol van publieke laadpunten gebeurt door middel van een concessie-opdracht. De Vlaamse Regering duidde laadpaaloperatoren aan die de komende twee jaar deze uitrol zullen verzorgen in de deelnemende Vlaamse steden en gemeenten. De steden Antwerpen, Gent en Genk hebben er voor gekozen om zelf in te staan voor de publieke laadpalen op hun grondgebied.

E-loket voor burgers (Paal volgt Wagen)

De uitrol zal voornamelijk vraag- en datagestuurd verlopen. Voor de juridische basis verwijzen we naar het ​​​​​BVR over de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen(PDF bestand opent in nieuw venster) en het bijhorende MB over de beschikbaarheid van laadinfrastructuur(PDF bestand opent in nieuw venster). Met de strategie van Paal volgt Wagen kunnen burgers, ondernemingen en organisaties via een e-loket een publieke laadpaal aanvragen. Het grootste aantal publieke laadpalen zal via deze weg worden geplaatst.

Ook organisaties voor autodelen en taxibedrijven kunnen een laadpunt aanvragen; maar dat zullen dan private laadpunten zijn die enkel door hen gebruikt kunnen worden.

Daarnaast zullen er automatisch publieke laadpunten worden bijgeplaatst wanneer bestaande laadpalen zeer frequent worden gebruikt.

E-loket voor lokale besturen

Aanvullend kunnen er ook proactief publieke laadpalen worden bijgeplaatst op strategische locaties. Via een e-loket kunnen lokale overheden suggesties hiervoor doorgeven. Het voorstel zal moeten bestaan uit het aantal laadpalen, het type lader (normaal of snel), de locatie(s) en een motivering voor hetgeen wordt voorgesteld. Het is nuttig om te weten dat ook al suggesties voor snelladers zullen worden verzameld.

Behoefte aan publieke laadinfrastructuur per gemeente/stad

Op basis van de doelstelling van 35.000 laadpunten tegen 2025 is een inschatting gemaakt van de publieke laadbehoefte verdeeld over de gemeenten en steden in Vlaanderen. De raming is gemaakt op basis van een aantal parameters die bepalend zijn voor de toekomstige lokale grootte van de elektrische vloot en op basis van de ingeschatte noden aan publieke laadinfrastructuur; o.m. op basis van de mogelijkheden om privaat te laden.

De aantallen zijn louter een inschatting van de behoefte. Dit laat de gemeenten en steden toe om te anticiperen en tijdig op zoek te gaan naar potentiële locaties voor toekomstige laadinfrastructuur.

Veelgestelde vragen