chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Verplicht onderhoud van uw cv-installatie (centrale verwarming)

  Het onderhoud van het centraal stooktoestel van uw verwarmingsinstallatie is een verplichting, zowel voor particulieren als bedrijven.

  • Centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) moeten tweejaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.
  • Centrale stooktoestellen op stookolie (mazout) of vaste brandstof (hout, pellets, steenkool, ...) moeten jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.

  De gebruiker van het centrale stooktoestel is verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij huurwoningen moet dus de huurder het centrale stooktoestel laten onderhouden.

  Voorwaarden

  • De onderhoudsregels hieronder zijn alleen van toepassing op centrale stooktoestellen (centrale verwarming). Voor elektrische verwarmingstoestellen en afzonderlijke stooktoestellen (kachels, haarden, geisers, ...) die niet zijn aangesloten op een centrale ketel, gelden andere regels.
  • Een onderhoud omvat:
   • reiniging en controle van de schoorsteen of de rookgasafvoer
   • controle van de algemene staat van het stooktoestel
   • controle van de verluchting van het stooklokaal en de aanvoer van verbrandingslucht
   • controle van de verbranding.

  Procedure

  De onderhoudsverplichtingen voor een centraal stooktoestel zijn afhankelijk van:

  • het soort brandstof
  • het vermogen van uw centraal stooktoestel. Het vermogen in kilowatt (kW) staat op het kenplaatje op uw cv-ketel.

  Vloeibare brandstof

  Voor centrale stooktoestellen op vloeibare brandstof (stookolie) met een vermogen vanaf 20 kilowatt (kW), geldt het volgende.

  • Verplicht jaarlijks onderhoud.
  • Het onderhoud moet uitgevoerd worden door een erkende technicus vloeibare brandstof.
  • U krijgt een reinigingsattest (model-reinigingsattest) en een verbrandingsattest (model-verbrandingsattest). Daarop moeten de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de technicus die het onderhoud heeft uitgevoerd.
   Sinds 1 juni 2013 zijn de verbrandingswaarden voor centrale stooktoestellen met vloeibare brandstoffen verstrengd. Het heeft daarbij geen belang in welk jaar uw toestel gebouwd werd. Op de website van het departement Omgeving vindt u aan welke verbrandingswaarden uw centraal stooktoestel moet voldoen.
  • Als huurder bezorgt u een kopie van het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar.
  • Bewaar minstens de laatste twee attesten.

  Voor centrale stooktoestellen met een vermogen van minder dan 20 kilowatt (kW) is onderhoud niet verplicht, maar het wordt wel aangeraden.

  Gas

  Voor centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) met een vermogen vanaf 20 kilowatt (kW), geldt het volgende.

  Voor centrale stooktoestellen met een vermogen van minder dan 20 kilowatt (kW) is onderhoud niet verplicht, maar het wordt wel aangeraden.

  Vaste brandstof

  Centrale stooktoestellen op vaste brandstof (hout, pellets of steenkool)

  • Jaarlijks onderhoud verplicht.
  • Het onderhoud moet uitgevoerd worden door een geschoolde vakman.
  • U krijgt een reinigingsattest (model-reinigingsattest). Daarop moeten de naam en de handtekening staan van de geschoolde vakman die het onderhoud heeft uitgevoerd.
   Als huurder bezorgt u een kopie van het reinigingsattest aan de eigenaar.
  • Bewaar minstens de laatste twee attesten.

  Wetgeving

  Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater.

  Publicaties

  Is jouw centrale verwarming klaar voor de winter?

  De folder bevat informatie over de verplichtingen voor een veilige, zuinige en milieuvriendelijke centrale verwarming.