Mag een technicus die erkend is in het Waalse of Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook keuring, onderhoud of audit uitvoeren?

Een technicus moet altijd een erkenning behalen voor het Vlaamse Gewest en moet dus terug te vinden zijn op de overzichtslijsten erkende personen van het Departement Omgeving (zoek daar op ‘Technici gasvormige brandstof’, ‘Technici vloeibare brandstof’ of ‘Technici verwarmingsaudit’).

Er zijn overeenkomsten tussen de erkenningen in de verschillende gewesten en de 3 gewesten werken samen aan de intergewestelijke erkenning van erkende technici. De erkenningen in de verschillende gewesten zijn gedeeltelijk gelijkwaardig bevonden, waardoor het makkelijker is geworden een erkenning te behalen in een ander gewest. Volledige gelijkwaardigheid kan bekomen worden als het resterende opleidingsonderdeel wordt gevolgd in een erkend opleidingscentrum en de persoon geslaagd is voor de bijkomende proef.

Op de website van het Departement Omgeving is meer informatie te vinden over de intergewestelijke erkenning van brandertechnici.

Andere veelgestelde vragen