Wie is 'erkende technicus' voor centrale verwarming?

Elke technicus die op naam door de Vlaamse overheid erkend is, heeft een uniek erkenningsnummer. Het erkenningsnummer van een

  • ‘erkende technicus gasvormige brandstof’ bestaat uit: ‘GV’ en 5 cijfers
  • ‘erkende technicus vloeibare brandstof’ bestaat uit: ‘TV’ en 5 cijfers
  • ‘erkende technicus verwarmingsaudit’ bestaat uit: ‘VA+’ en 5 cijfers.

Erkende technici vindt u op de overzichtslijsten erkende personen. Selecteer eerst welke technicus u nodig hebt. Download daarna het bestand.

Een bedrijf kan niet erkend zijn. De erkenning wordt altijd op naam van de technicus zelf verleend. Elke technicus die een keuring, onderhoud of audit uitvoert, moet over een erkenning beschikken: het volstaat dus niet dat bijvoorbeeld een collega of de leidinggevende een erkend technicus is.

Om erkend te worden als technicus vloeibare brandstof, gasvormige brandstof en verwarmingsaudit, moet men een bepaalde opleiding volgen, slagen voor een examen en een retributie betalen.

Andere veelgestelde vragen