Periodieke oldtimerkeuring

Elke oldtimer die wordt (her)ingeschreven onder een O-nummerplaat moet naar het keuringscentrum voor de ‘eerste oldtimerkeuring’. Maar vanaf 20 mei 2018 is er voor bepaalde oldtimers met een O-nummerplaat ook een verplichte periodieke oldtimerkeuring.

Voorwaarden

De periodieke keuring voor oldtimers is verplicht voor voertuigen

 • van de categorie M, N, O, T (Txb of T5 > 40 km/h)
 • die al meer dan 25 jaar in gebruik genomen zijn én die ingeschreven zijn onder
  • een O-nummerplaat
  • of een gepersonaliseerde nummerplaat met een O-vignet.

Onderstaande voertuigen met O-nummerplaat zijn vrijgesteld van de periodieke oldtimerkeuring:

 • voertuig voor traag vervoer (moet wel gekeurd worden vóór de (her)inschrijving onder een O-plaat)
 • voertuig uitgerust met rupsbanden (moet wel gekeurd worden vóór de (her)inschrijving onder een O-plaat).
 • voertuig van de categorie TL, Txa (< 40 km/u), C of R.

Hoe vaak moet een oldtimer naar de periodieke keuring?

Voertuig

 • vanaf 25 jaar en jonger dan 30 jaar: oldtimerkeuring met een normale periodiciteit. Een personenwagen bijvoorbeeld moet jaarlijks naar de periodieke oldtimerkeuring.
 • vanaf 30 jaar tot en met 50 jaar: oldtimerkeuring met een periodiciteit van 2 jaar.
 • vanaf 51 jaar: oldtimerkeuring met een periodiciteit van 5 jaar.

De termijn waarbinnen uw oldtimer naar de periodieke keuring moet, kan worden ingekort naar aanleiding van het uitvoeren van specifieke keuringen (bijv. geldigheid van het LPG-reservoir, ...).

Procedure

Oldtimers die nog niet zijn ingeschreven onder een O-nummerplaat

 • Een voertuig moet vóór de (her)inschrijving onder een O-nummerplaat altijd een eerste oldtimerkeuring ondergaan.
 • Voor een voertuig dat na 20 mei 2018 voor het eerst wordt (her)ingeschreven onder een O-nummerplaat wordt de datum van de eerste oldtimerkeuring als referentiedatum genomen voor de periodieke oldtimerkeuring.
 • U krijgt een oproep om met uw oldtimer naar de periodieke keuring te gaan. Als u geen oproeping voor de periodieke oldtimerkeuring hebt gekregen, is dat geen geldige reden om niet naar de keuring te gaan. U kunt melden dat u geen oproeping hebt gekregen via het Contactpunt Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Oldtimers die vóór 20 mei 2018 zijn ingeschreven onder een O-nummerplaat

 • De referentiedatum zal de dag en maand zijn van de datum van de eerste inverkeerstelling (zie ‘datum eerste inschrijving’ op het kentekenbewijs).
 • De datum van de eerste periodieke oldtimerkeuring wordt als volgt bepaald.
  • Voertuig met O-nummerplaat vanaf 25 jaar en jonger dan 30 jaar.
   Een voertuig met O-plaat dat minder dan 30 jaar geleden in verkeer is gesteld, wordt opgeroepen voor een periodieke oldtimerkeuring voor de dag in 2019 waarop het respectievelijk 26, 27, 28 of 29 jaar geleden in verkeer is gesteld.
  • Voertuig met O-nummerplaat vanaf 30 jaar.
   Een voertuig met O-plaat dat 30 jaar of meer geleden in verkeer is gesteld, wordt opgeroepen voor een periodieke oldtimerkeuring voor de dag in 2020 waarop het 30 jaar of meer geleden in verkeer is gesteld.
 • U krijgt een groene kaart (= oproep) om met uw oldtimer naar de periodieke keuring te gaan. Als u geen oproeping voor de periodieke oldtimerkeuring hebt gekregen, is dat geen geldige reden om niet naar de keuring te gaan. U kunt melden dat u geen oproeping hebt gekregen via het Contactpunt Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Het is de taak van de burger om zelf de vervaldatum van het keuringsbewijs in het oog te houden.

Vroeger of later naar de oldtimerkeuring?

 • Een voertuig kan vanaf 2 maanden vóór de referentiedatum aangeboden worden voor periodieke oldtimerkeuring met behoud van de referentiedatum.
 • Als u vroeger naar de periodieke oldtimerkeuring gaat (méér dan 2 maanden voor de referentiedatum), dan wordt de referentiedatum vervroegd naar de datum waarop het voertuig wordt aangeboden.
 • Later aanbieden wijzigt de periodiciteit niet. De geldigheidsperiode van het keuringsbewijs begint dan ook te lopen vanaf de referentiedatum.

Bedrag

De tarieven voor de periodieke oldtimerkeuring zijn dezelfde als de tarieven voor de periodieke keuring van voertuigen met een gewone nummerplaat.

Wetgeving

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de technische keuring (27 april 2018).

Contact

Hebt u een praktische vraag over de autokeuring? U kunt daarvoor terecht bij het autokeuringscentrum zelf of bij GOCA.

Andere vragen over de autokeuring (bijv. over de regelgeving) kunt u stellen via het Contactpunt Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

 

GOCA vzw - Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs vzw

Adres
GOCA vzw - Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs vzw
Technologiestraat 21-25
1082 Brussel
België
Telefoon
02 469 09 00
Fax
02 469 05 70
E-mail
Website