chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Gewonde of dode dieren op of langs de weg

  Iedereen komt wel eens een dood of gewond dier tegen op of langs de weg. Meestal is het dier slachtoffer geworden van het verkeer. Wat kunt u doen?

  Raak een dood of gewond dier niet aan met blote handen. U kunt er ziek van worden als u dat wel doet. Ook gewonde wilde dieren kunnen soms fel uithalen en kunnen ook drager zijn van ziekten.

  Gezelschapsdier (hond, kat, ...)

  Levend?

  Als er een gevaar is voor de veiligheid van de weggebruikers, verwittig dan de politie op het noodnummer 101.
  Is er geen gevaar en weet u niet wie de eigenaar is? Neem dan contact op met de lokale politie. Zij kunnen de eigenaar opsporen.

  Dood?

  Als er een gevaar is voor de veiligheid van de weggebruikers, verwittig dan de politie op het noodnummer 101.
  Is er geen gevaar, neem dan contact op met de gemeente (waarin het dier zich bevindt).

  Wilde zoogdieren en vogels

  Ziek of gewond?

  Als er een gevaar is voor de veiligheid van de weggebruikers, verwittig dan de politie op het noodnummer 101.

  Op de website van Vogelbescherming Vlaanderen staat wat u kunt doen:

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vogelbescherming Vlaanderen. Als dat nodig is, zal men u doorverwijzen naar een van de opvangcentra voor vogels en wilde dieren in Vlaanderen.

  Ook vogels (bijv. merels) besmet met het Usutu-virus brengt u best naar de opvangcentra voor vogels en wilde dieren. Zo helpt u hen het virus te onderzoeken. Op vogelbescherming.be vindt u meer informatie over het Usutu-virus. 

  Dood?

  Als er een gevaar is voor de veiligheid van de weggebruikers, verwittig dan de politie op het noodnummer 101.

  Het heeft niet altijd zin om dode dieren te (laten) verwijderen. U kunt ze eventueel in de wegberm leggen, waar ze voedsel vormen voor aaseters. Raak een dood dier nooit aan met blote handen.

  • U kunt contact opnemen
  • Gaat het over een boommarter, bever, bunzing, das, hermelijn, Amerikaanse nerts, lynx, muntjak, otter, steenmarterstinkdier, wezel, wasbeer, wasbeerhond, wilde kat of wolf? Neem dan contact op met het Marternetwerk. Een vrijwilliger komt dan het kadaver ophalen. Het dier wordt daarna onderzocht door wetenschappers.
  • Roofvogel die op onnatuurlijke manier is gestorven?
   Als u een dode roofvogel vindt en vermoedt dat het om kwaad opzet gaat (vergif, schotwonden,...), laat de vogel dan liggen en meld het bij de Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos.

  Onderzoek en maatregelen

  Hebt u een dood dier op of langs de weg gezien of gevonden? Dan is het nuttig om dat te melden. Onderzoek van die gegevens kan leiden tot minder slachtoffers in de toekomst. Meld uw waarneming van een dierlijk slachtoffer van het verkeer daarom via ‘Dieren onder de wielen’.

  De overheid maakt werk van een wegennet voor dieren: met verschillende maatregelen (ecoducten, ecotunnels, rasters, ...)  probeert men de leefgebieden van de dieren opnieuw met elkaar te verbinden en zo te vermijden dat dieren gevaarlijke wegen oversteken.