chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
    Terug naar overzicht Stuur een e-mail

    Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
    U ontvangt een kopie van uw bericht.

    Terug naar overzicht Chat met ons
    Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
    Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

    Palliatief verlof

    Als u palliatieve zorg wilt verstrekken aan ongeneeslijke zieke, terminale patiënt, kunt u ‘palliatief verlof’ nemen. Dat verlof is, naast verlof voor medische bijstand en ouderschapsverlof, een van de drie ‘thematische’ verloven. Dat zijn wettelijk vastgelegde verloven die u het recht geven om gedurende een bepaalde periode in uw loopbaan minder of niet te werken.

    Verwar de thematische verloven niet met het tijdskrediet in de privésector of het Vlaams zorgkrediet in de openbare sector, want daarvoor zijn er andere regels en voorwaarden.

    Voorwaarden

    De patiënt aan wie u palliatieve zorg verstrekt, hoeft geen gezins- of familielid te zijn.

    Tijdens uw palliatief verlof kunt u ofwel:

    • helemaal niet werken
    • halftijds werken
    • 4/5 werken.

    Het palliatief verlof duurt een maand. U kunt die periode twee keer met een maand verlengen als u opnieuw een attest voorlegt.

    Palliatief verlof is een recht: het kan u niet geweigerd worden en u hoeft er geen toestemming voor te krijgen van uw werkgever. Vanaf de datum van uw verlofaanvraag tot drie maanden na het einde van uw verlof bent u beschermd tegen ontslag.

    Neem voor meer informatie over palliatief verlof en de andere thematische verloven contact op met uw personeelsdienst, uw vakbond of uw plaatselijke RVA-kantoor of lees de brochure van de RVA.

    Procedure

    Wilt u palliatief verlof nemen, dan moet u uw werkgever vooraf schriftelijk waarschuwen, bijvoorbeeld via brief of e-mail. U vraagt het palliatief verlof aan met het aanvraagformulier van de RVA (er is een apart formulier voor werknemers van de autonome overheidsbedrijven Bpost, Proximus, NMBS en Belgocontrol). Het eerste deel vult u zelf in, samen met de arts van de zieke, en het tweede deel vult uw werkgever in. U stuurt het volledig ingevulde en ondertekende formulier daarop aangetekend naar uw plaatselijke RVA-kantoor. Daar moet het ten laatste twee maanden na het begin van uw verlof aankomen.

    Het palliatief verlof mag beginnen op de eerste dag van de week die volgt op de schriftelijke kennisgeving. Als de patiënt overlijdt voor het einde van uw palliatief verlof, kunt u kiezen of u uw verlof wilt uitdoen of het werk al eerder wilt hervatten.

    U kunt uw dossier online raadplegen op de portaalsite van de sociale zekerheid. U hebt daarvoor een elektronische identiteitskaart met een kaartlezer hebben, ofwel een federaal token.

    Via de online toepassing Break@Work krijgt u een overzicht van het aantal maanden en dagen tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof (niet Vlaams zorgkrediet) waarop u nog recht hebt.

    Bedrag

    Tijdens uw palliatief verlof krijgt u van de RVA een vervangingsinkomen van de RVA. Boven op die federale premie hebt u mogelijk nog recht op een Vlaamse aanmoedigingspremie, op voorwaarde dat u in de privésector of de socialprofitsector werkt. U hebt alleen recht op een aanmoedigingspremie als u recht hebt op een uitkering van de RVA.

     

    Meer informatie

    Contact

    Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

    Adres
    Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
    Keizerslaan 7
    1000 Brussel
    België
    Website