De premie kwalificerend werkplekleren werd nog niet definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. Onderstaande inhoud is onder voorbehoud van wijzigingen. Na definitieve goedkeuring, zal deze premie waarschijnlijk in werking treden op 1 september 2023.

Leerlingen die een duale of alternerende opleiding volgen in het secundair onderwijs en aan de voorwaarden voldoen, ontvangen de leerlingenpremie alternerende opleiding.

Voorwaarden

Aanvraagprocedure

De premie wordt automatisch aangevraagd voor overeenkomsten alternerende of duale opleidingen die zijn geregistreerd via het loket werkplekduaal(opent in nieuw venster), als de onderneming daarvoor tijdig haar toestemming heeft gegeven en haar bankrekeningnummer heeft opgegeven. De registratie in het loket werkplekduaal gebeurt uiterlijk 3 maanden na de start van de overeenkomst.

Voor graduaatsopleidingen Verpleegkunde registreert de onderneming de overeenkomst, per lerende, via het WSE-loket(opent in nieuw venster). De registratie gebeurt in naam van de onderneming (niet doorgaan als natuurlijk persoon).

Bedrag en uitbetaling

De premie kwalificerend werkplekleren bedraagt per lerende:

  • € 600,00 als de lerende geen vergoeding van de onderneming ontvangt.
  • € 1.000,00 als de lerende wel een vergoeding van de onderneming ontvangt.

De premie wordt 1 keer per schooljaar uitbetaald. De onderneming kan de premie maximaal 3 keer ontvangen per lerende (inclusief eerder ontvangen stagebonussen).

Regelgeving en documenten