Gedaan met laden. U bevindt zich op: Premie kwalificerend werkplekleren

Premie kwalificerend werkplekleren

Wie een duale opleiding, een alternerende opleiding of een opleiding graduaat verpleegkunde volgt, leert het vak zowel op school als op de werkvloer. Dat vereist een intensieve opleiding op de werkvloer en resulteert in een onderwijskwalificatie.

Biedt u een leerwerkplek aan op de werkvloer? Leidt u als werkgever zo’n lerende op in uw onderneming? Dan kan u in aanmerking komen voor de premie kwalificerend werkplekleren.

Leerlingen die een duale of alternerende opleiding volgen in het secundair onderwijs kunnen de leerlingenpremie alternerende opleiding ontvangen.

Voorwaarden

Aanvraagprocedure

Binnen de 3 maanden na de startdatum (of voor de overeenkomsten met startdatum voor 1 september 2023 ten laatste op 30 november 2023) moet de overeenkomst alternerende of duale opleiding door de opleidingsverstrekker in het digitale loket app.werkplekduaal.be opgeladen worden, dit geldt als eerste stap in de aanvraag.

Om de premie te ontvangen, moet de werkgever onderstaande stappen binnen de drie maanden na startdatum van de overeenkomst in orde gebracht hebben:

  1. Controleer of de overeenkomst in het digitale loket app.werkplekduaal.be tijdig werd geregistreerd door de opleidingsverstrekker.
  2. Geef uw toestemming en rekeningnummer door via hetzelfde loket.
  3. Zorg ervoor dat de DIMONA-registratie voor de lerende in orde is.

Meer info over de werking van het digitale loket app.werkplekduaal.be vindt u op de webpagina over het digitale loket. Ondernemingen die nog geen toegang hebben tot het digitale loket moeten eerst deze toegang in orde maken(PDF bestand opent in nieuw venster).

Voor de graduaatsopleiding verpleegkunde registreert de onderneming de overeenkomst, per lerende en per schooljaar, via het WSE-loket(opent in nieuw venster). Bij de aanvraag wordt een verklaring op eer gevraagd dat de lerende minstens 4 maanden opgeleid werd op de werkvloer in het betrokken schooljaar. Daarom kan de aanvraag ten vroegste 4 maanden na de start van de overeenkomst en uiterlijk 31 juli van het betreffende schooljaar ingediend worden.

Bedrag en uitbetaling

De premie kwalificerend werkplekleren voor de onderneming bedraagt per lerende:

  • € 600,00 als de lerende geen vergoeding van de onderneming ontvangt.
  • € 1.000,00 als de lerende wel een vergoeding van de onderneming ontvangt.

De premie wordt 1 keer per schooljaar uitbetaald. De onderneming kan de premie maximaal 3 keer ontvangen per lerende. Eerder ontvangen stagebonussen voor dezelfde leerling worden meegeteld.

Belastingen en fiscaliteit

De premie kwalificerend werkplekleren is belastbaar.

Voor meer informatie kan u terecht bij de FOD Financiën(opent in nieuw venster).

Regelgeving en documenten