Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mijn VerbouwPremie voor dak

Mijn VerbouwPremie voor dak

Vraag hier Mijn VerbouwPremie aan

Welke werken

Werken die wel in aanmerking komen

Volgende werken, die door een aannemer uitgevoerd worden, komen in aanmerking voor de premie voor de categorie dak:

Isolatie

 • plaatsen van nieuwe dak- of zolderisolatie eventueel samen met verwijdering van asbesthoudende materialen in de dakbedekking of het onderdak

Renovatie

 • verwijderen van asbesthoudende materialen​

 • afbraak en plaatsing van dakstructuren en vervanging door draagkrachtige elementen (denk maar bijvoorbeeld aan kepers) ​

 • plaatsen van onderdak bij hellende daken

 • plaatsen van waterdichte bedekking​ zoals dakpannen en roofing (ook rieten daken komen in aanmerking mits voldoende geïsoleerd - het riet op zich telt niet mee als isolatie)​

 • behandeling van houten dakstructuren tegen zwammen en insecten​

 • plaatsen van een dakdoorbreking, zoals de dak(vlak)ramen en de lichtkoepels die voorzien zijn van glas of polycarbonaat met een van maximaal 1,0 W/m²K en de lichtkokers (komt ook in aanmerking bij de categorie ramen en deuren mits voldoen aan ventilatievoorwaarden)​

 • vervangen en plaatsen van dakgoten en afvoerpijpen​

 • overzetdaken op voorwaarde dat de oorspronkelijke dakbedekking geen asbest bevat

 • werken aan de schouw (voor zover gecombineerd met werken aan de draagstructuur en of dakbedekking)​

Enkel het dak van en verwarmde ruimtes komen in aanmerking
(bijvoorbeeld geen onverwarmde bijgebouwen of vrijstaande garages)​.

Renovatiewerken komen in enkel in aanmerking als het dak ook voldoende geïsoleerd is.

Werken die niet in aanmerking komen

Isolatie

 • een (bijkomende) isolatielaag met een Rd-waarde van minder dan 4,5 m²K/W

 • isolatie zoldervloer na isolatie hellend dak zelfde ruimte (en omgekeerd). U hebt recht op een premie voor de isolatie van het dak of van de zoldervloer, niet voor allebei:

  1. als de zolderruimte verwarmd wordt, komt alleen de isolatie van het dak in aanmerking
  2. als de zolderruimte niet verwarmd wordt, komt ofwel de isolatie van het dak ofwel de isolatie van de zoldervloer in aanmerking.
   Als de zolderruimte niet wordt verwarmd en ook de ruimtes die grenzen aan de zolder niet worden verwarmd met een vast verwarmingstoestel, hebt u geen recht op een premie voor dak- of zoldervloerisolatie.

Renovatie

 • overzetdak over asbesthoudende dakbedekking

 • dakrenovatie zonder bewijs van voldoende isolatie

 • natte of droge kalkbepleistering (gyproc) op muren en plafonds. Deze werken komen in aanmerking in de categorie Binnenrenovatie

 • een afdak boven een niet-gesloten ruimte, bijvoorbeeld boven een terras

 • het vervangen van een deel van de dakbedekking door PV-panelen (fotovoltaïsche panelen)

 • het reinigen van de dakbedekking en het voorzien van een waterdichte verflaag/coating

 • wegnemen en terug plaatsen van zonnepanelen

 • Doe-het-zelf (aankoop vanaf 1-7-2022) komt niet in aanmerking voor Mijn VerbouwPremie voor dak. U kunt in dit geval voor doe-het-zelf-isolatie (aankoopfacturen met datum van 1-7-2022 tot en met 30-6-2024 en zelf plaatsen) bij Fluvius een premie aanvragen voor doe-het-zelf-isolatie van dak of zoldervloer.

Voor wie

 • Elke en andere die het dak of de zoldervloer van een bestaande of ander gebouw van minstens 15 jaar oud isoleert en eventueel gelijktijdig asbest (dakbedekking of onderdak) verwijdert, komt in aanmerking voor een premie.
 • Een uit de middelste en laagste inkomenscategorie of kan Mijn VerbouwPremie aanvragen voor de renovatie van alle bovengenoemde werken (zie rubriek ‘Welke werken’) op voorwaarde dat het dak of de zoldervloer in het verleden geïsoleerd is of gelijktijdig geïsoleerd wordt.
 • Bij werken aan de van het komt de basispremie voor het isoleren van het dak of de zoldervloer en eventueel voor de gelijktijdige asbestverwijdering toe aan de investeerder van het volledige appartementsgebouw. Is er een opgericht? Dan komt de premie toe aan hen. Eigenaar-bewoners die behoren tot de laagste en middelste inkomenscategorie én verhuurders aan een woonmaatschappij kunnen een aanvullende Mijn VerbouwPremie aanvragen voor alle bovengenoemde werken (zie rubriek ‘Welke werken’) aan het gemeenschappelijk dak.

Voorwaarden

Bedrag

Benieuwd welke premies u kunt aanvragen en op welk premiebedrag u recht hebt? Raadpleeg de simulator(opent in nieuw venster) 2024.

Vanaf 2025 zullen de premiebedragen dalen.

Welke documenten

Documenten die nodig zijn om de premie aan te vragen

Veelgestelde vragen