Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mijn VerbouwPremie voor elektriciteit en sanitair

Mijn VerbouwPremie voor elektriciteit en sanitair

Vraag hier Mijn VerbouwPremie aan

Wat

Volgende werken komen in aanmerking voor de premie voor de categorie elektriciteit en sanitair:

 • werken aan de elektrische installatie en telecommunicatie, inclusief de aansluiting op het openbare net, de plaatsing van de meetinstallatie voor elektriciteit, domotica en kostprijs voor de keuring
 • vervangen van leidingen van de centrale verwarming (niet de radiatoren!)
 • plaatsen en vervangen van leidingen van vloerverwarming
 • vernieuwen van sanitaire leidingen en afvoeren
 • plaatsen van een regenwaterinstallatie/regenwaterput
 • plaatsen of vernieuwen van sanitaire toestellen: douche, ligbad, wastafels (inclusief kranen), toilet.

Voor wie

Elke uit de middelste en laagste inkomenscategorie en kan een premie krijgen voor de categorie elektriciteit en sanitair.

Vanaf 1 februari 2024 kan een uit de middelste en laagste inkomenscategorie een aanvullende Mijn VerbouwPremie krijgen voor investeringen in de gemeenschappelijke delen of bepaalde collectieve installaties van een appartementsgebouw voor de categorie elektriciteit en sanitair. Voor een verhuurder aan een woonmaatschappij bestond deze mogelijkheid al.

Voor welke gebouwen

 • De of het moet minstens 15 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag van Mijn VerbouwPremie. Deze controle gebeurt aan de hand van de aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet of op basis van de meest recente gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij betwisting geldt de oudste van de twee data.

U kunt de premie aanvragen voor

 • de renovatie van een bestaand , zoals een woning of een appartement gelegen in het Vlaamse Gewest
 • de realisatie van een nieuwe woning of appartement (gelegen in het Vlaamse Gewest) door  (het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuur die wordt verbouwd tot een woning). 

De premie is enkel van toepassing voor woningen en appartementen. Werken aan van komen enkel in aanmerking voor de aanvullende premie voor de uit de middelste en laagste inkomenscategorie (vanaf 1 februari 2024) en (WM).

Een gebouw dat gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt niet in aanmerking. Voor vervangingsbouw geldt in veel gevallen een verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw (6% i.p.v. 21%). Particulieren die niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief, kunnen in het Vlaamse gewest onder bepaalde voorwaarden een sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Andere voorwaarden

 • U kunt zelf de werken uitvoeren of laten uitvoeren door een aannemer.
 • U kunt slechts om de 5 jaar (na van een eerdere Mijn VerbouwPremie voor deze categorie) een premie krijgen voor de categorie elektriciteit en sanitair. Vroeg u de voormalige renovatiepremie aan voor de categorie elektriciteit en sanitair tussen 7 mei 2022 en 30 juni 2022 (de dag na de bekendmaking van het besluit in het Belgisch staatsblad)? Dan begint de periode van 5 jaar reeds te lopen.
 • De elektrische installatie moet conform zijn met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

 • De premie is voor het vernieuwen of de plaatsing van sanitaire toestellen (douche, ligbad, wastafels, toilet).

 • Badkamermeubels en accessoires komen niet in aanmerking voor de premie.

 • Ook elektrische verbruikstoestellen, verlichtingsarmaturen en het plaatsen van radiatoren en andere afgiftesystemen komen niet in aanmerking voor de premie.

Voorwaarden over facturen

 • U kunt Mijn VerbouwPremie aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor u nog geen renovatiepremie en/of premie bij Fluvius heeft aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend en dit voor alle categorieën van werken. Heeft u in het verleden een renovatiepremie of energiepremie van Fluvius aangevraagd voor bijvoorbeeld werken aan de muren, kunt u zonder wachttijd Mijn VerbouwPremie aanvragen voor andere facturen en andere werken aan de muren.
 • De facturen die u bij de aanvraag moet bijvoegen, mogen op de aanvraagdatum van de premie maximaal 2 jaar oud zijn (24 maanden). Dit geldt zowel voor tussentijdse facturen als voor de eindfactuur.

 • Het totale factuurbedrag moet minimaal 1000 euro (exclusief btw) zijn om in aanmerking te komen voor de premie.

 • Facturen mogen in het Frans zijn.

Alle bovengenoemde voorwaarden zijn cumulatief.

Bedrag van de mijnverbouwpremie

Benieuwd welke premies u kunt aanvragen en op welk premiebedrag u recht hebt? Raadpleeg de simulator(opent in nieuw venster) 2024. Het bedrag hangt af van de  aard van het gebouw en wie het aanvraagt.

Onderstaande premiepercentages (50% en 35% in de laagste en middelste inkomensgroep) gelden voor alle premieaanvragen tot en met 31-12-2024.

Hoe aanvragen

 • U kunt de premie digitaal aanvragen via Mijn VerbouwLoket(opent in nieuw venster).
 • Documenten die nodig zijn om de premie aan te vragen
  • Verplichte documenten:
   • het keuringsattest (indien enkel sanitair dan is geen keuringsattest vereist) van een elektrische installatie moet:
    • van toepassing zijn op de woning waarvoor de aanvraag gebeurt

    • dateren van voor de aanvraagdatum

    • dateren van na de elektriciteitswerken

    • aangeven dat de elektrische installatie conform is

    • uitgeschreven zijn door een erkend keuringsorgaan.

   • voorschot-, tussentijdse facturen als eindfacturen. Facturen mogen niet meer dan één maand na keuringsdatum dateren.

  • Sterk aangeraden documenten:
   • Indien u over een offerte beschikt, graag indienen tijdens de aanvraag.
  • U moet alle documenten tot 2 jaar na de uitbetaling van de premie bijhouden. De originele documenten, de betalingsbewijzen van de facturen en de foto’s (voor en na de werken) moet u op vraag steeds kunnen voorleggen.

  • Een overzicht van de noodzakelijke documenten(PDF bestand opent in nieuw venster) om Mijn VerbouwPremie aan te vragen, kunt u hier ook downloaden in PDF-vorm.

 • Voor alle details over de aanvraagprocedure, zie: Hoe vraag ik Mijn VerbouwPremie aan?

Mijn VerbouwLening

Naast Mijn VerbouwPremie kunt u ook een lening aanvragen om de werken te financieren.

Veelgestelde vragen