Het gelijke kansenbeleid in Vlaanderen zet in op e-inclusie op lokaal niveau via het actieplan ‘Iedereen digitaal’. Met de relancemiddelen Vlaamse Veerkracht worden lokale besturen binnen dit actieplan ondersteund om een lokaal e-inclusiebeleid uit te bouwen. Het doel is dat elk lokaal bestuur tegen 2024 een lokale digitale inclusiewerking heeft waarbij ingezet wordt op de drie aspecten van digitale inclusie: toegang, vaardigheden en ondersteuning op maat.

Dankzij de twee gelanceerde oproepen binnen het actieplan ‘Iedereen digitaal’ zijn er nu een kleine 200 Vlaamse lokale besturen die inzetten op de uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid, al dan niet in partnerschap met andere steden en gemeenten. Op de volgende kaart wordt duidelijk welke lokale besturen een subsidie ontvingen, de oproep van 2021 (uitbouw e-inclusiebeleid), de oproep van 2022 (verdere uitrol e-inclusiebeleid) of beide.

Lokale besturen die intekenden op de subsidierondes van Iedereen Digitaal

Kaart met indienende lokale besturen

Deze kaart toont het aantal indienende lokale besturen voor de subsidierondes van Iedereen Digitaal in 2021, in 2022 en voor zowel 2021 als 2022 (beide).

Lopende acties 'Iedereen digitaal'