Gedaan met laden. U bevindt zich op: Publicatieagenda Statistiek Vlaanderen

Publicatieagenda

In overeenstemming met de Europese praktijkcode voor statistieken, maakt Statistiek Vlaanderen vooraf het tijdstip bekend waarop de updates van de Vlaamse openbare statistieken gepubliceerd worden. U vindt de voorziene publicatiedatum per statistiek in het overzicht hieronder. Dit overzicht wordt wekelijks geactualiseerd en verfijnd.

De updates van de openbare statistieken worden steeds gepubliceerd op de vermelde publicatiedatum om 10u in de voormiddag.

Een overzicht van alle Vlaamse openbare statistieken die momenteel opgenomen zijn in het Vlaams Statistisch Programma kunt u hier(Excel bestand) raadplegen

Filter

Thema
Publicatiedatum
Datum bevestigd

336 resultaten

 1. Nitraat in grondwater
  Datum bevestigd
  14 december 2023 • Milieu en natuur
 2. Nitraat in oppervlaktewater
  Datum bevestigd
  14 december 2023 • Milieu en natuur
 3. Uitvoer/invoer van goederen
  Datum bevestigd
  20 december 2023 • Buitenlandse handel
 4. Bezoekersaantallen cultuur
  Datum bevestigd
  20 december 2023 • Cultuur en vrije tijd
 5. Personeelsleden universiteiten
  21 december 2023 • Onderwijs en vorming
 6. Productie en gebruik elektriciteit
  December 2023 • Energie
 7. Importafhankelijkheid
  December 2023 • Energie
 8. Energiegebruik
  December 2023 • Energie
 9. Vervangingsinkomens sociale zekerheid
  December 2023 • Inkomen en armoede
 10. Sociale bijstand
  December 2023 • Inkomen en armoede
 11. Energie-intensiteit
  December 2023 • Milieu en natuur
 12. Drinkwaterkwaliteit
  December 2023 • Milieu en natuur
 13. VDAB-werkloosheid
  Datum bevestigd
  5 januari 2024 • Arbeid
 14. Filezwaarte
  Datum bevestigd
  5 januari 2024 • Mobiliteit
 15. VDAB-vacatures
  Datum bevestigd
  10 januari 2024 • Arbeid
 16. Doelgroepwerknemers in sociale economie
  Januari 2024 • Arbeid
 17. Vlaams zorgkrediet
  Januari 2024 • Arbeid
 18. Werkbaar werk
  Januari 2024 • Arbeid
 19. Internationale bescherming
  Januari 2024 • Bevolking
 20. Beschikbare woonpercelen
  Januari 2024 • Bouwen en wonen