Gedaan met laden. U bevindt zich op: Doelgroepwerknemers in sociale economie Arbeid

Doelgroepwerknemers in sociale economie

Gepubliceerd op 18 januari 2023 • Volgende update: januari 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Ruim 28.600 doelgroepwerknemers tewerkgesteld in sociale economie

Eind 2021 waren 28.639 doelgroepwerknemers tewerkgesteld in de sociale economie in het Vlaamse Gewest. Dat komt overeen met bijna 1% van de totale werkende bevolking. Het gaat om werknemers die moeilijk een plaats vinden op de reguliere arbeidsmarkt.

De sociale economie omvat verschillende werkvormen. Sinds 1 januari 2019 gaat het om de collectieve maatwerkbedrijven en -afdelingen, de lokale diensteneconomie initiatieven en de arbeidszorginitiatieven. Vanaf april 2021 werd arbeidszorg omgevormd tot arbeidsmatige activiteiten. De maatwerkbedrijven omvatten de vroegere sociale werkplaatsen en de beschutte werkplaatsen, de maatwerkafdelingen vervangen de vroegere invoegbedrijven.

In 2021 waren er 159 erkende maatwerkbedrijven en -afdelingen, 162 lokale diensteneconomie initiatieven en 53 initiatieven of samenwerkingsverbanden in de arbeidszorg.

Het merendeel van de doelgroepwerknemers (84%) werkt in de collectieve maatwerkbedrijven en -afdelingen. In 2021 ging het om 24.064 personen. Dat zijn er 3,2% meer dan in 2020. Daarnaast waren in 2021 2.402 doelgroepwerknemers aan het werk in de lokale diensteneconomie. Dat aantal daalde met 5,9% in vergelijking met 2020. Ten slotte waren er in 2021 ook 1.652 doelgroepwerknemers actief in de arbeidsmatige activiteiten. Door de omvorming van arbeidszorg naar arbeidsmatige activiteiten (met een andere manier van registreren) is het voor deze werkvorm niet mogelijk om een vergelijking te maken met de situatie in 2020.

Merendeel doelgroepwerknemers zijn mannen

Bij het totaal van de doelgroepwerknemers in de sociale economie waren mannen in 2021 in de meerderheid (64%). Bij de lokale diensteneconomie lag het mannelijk overwicht nog iets hoger (68%), bij de arbeidsmatige activiteiten iets lager (62%).

28% van de doelgroepwerknemers in de sociale economie was in 2021 tussen 15 en 34 jaar. 35% was tussen 35 en 49 jaar, 36% tussen 50 en 64 jaar en 1% 65 jaar of ouder. De arbeidsmatige activiteiten en het collectief maatwerk vertonen een gelijkaardige structuur in leeftijdsverdeling als de algemene cijfers. Bij de lokale diensteneconomie zijn er iets meer oudere werknemers actief.

Bijna helft doelgroepwerknemers aan het werk in provincies Antwerpen en West-Vlaanderen

Van de doelgroepwerknemers binnen de sociale economie was in 2021 bijna de helft aan het werk in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen (respectievelijk 25% en 23%). De aandelen van de overige provincies liggen lager.

Bij opdeling naar de verschillende maatregelen is bij het collectief maatwerk een gelijkaardig beeld te zien. Dat is niet zo bij de lokale diensteneconomie initiatieven. Daar was in 2021 31% van de doelgroepwerknemers aan het werk in de provincie Antwerpen en 24% in Limburg.

Voor de arbeidsmatige activiteiten zijn er geen cijfers beschikbaar naar provincie.