Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gebruik van Vlaams opleidingsverlof Arbeid

Gebruik van Vlaams opleidingsverlof

Gepubliceerd op 22 maart 2024 • Volgende update: maart 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Gebruik Vlaams opleidingsverlof daalde in schooljaar 2022-2023

In het schooljaar 2022-2023 werden 90.778 terugbetalingsaanvragen voor Vlaams opleidingsverlof (VOV) goedgekeurd. Dat zijn er 6% minder dan in 2021-2022. De voorgaande jaren werd wel een stijging genoteerd.
Aangezien eenzelfde werknemer meerdere aanvragen kan indienen, ligt het aantal unieke werknemers lager dan het aantal aanvragen. In 2022-2023 ging het om 55.793 unieke werknemers. Dat aantal is tegenover 2021-2022 met 3% gedaald.

Het Vlaams opleidingsverlof werd in 2019 geïntroduceerd als de opvolger van het betaald educatief verlof (BEV). Schooljaar 2022-2023 is het 4de werkingsjaar van het VOV-systeem.

Merendeel gebruikers Vlaams opleidingsverlof zijn mannen

De meeste VOV-deelnemers zijn mannen. In het schooljaar 2022-2023 waren zij goed voor een aandeel van 62%.

De VOV-deelname is niet gelijk verdeeld over de verschillende leeftijdklassen. Er is een piek bij de werknemers tussen 25 en 34 jaar. Vanaf 55 jaar ligt de deelname beduidend lager. Dat hangt samen met een lagere arbeidsparticipatie in die groep.

De deelname aan VOV is vooral een zaak van werknemers van grote bedrijven. 84% van de werknemers waarvoor de werkgever een terugbetalingsaanvraag indiende, werkte in 2022-2023 in een bedrijf met meer dan 50 werknemers. Dat aandeel is licht gedaald tegenover 2021-2022. Het aandeel dat werkt in ondernemingen met meer dan 200 werknemers is eveneens gedaald. De drempel voor VOV-deelname voor werknemers in kleine bedrijven ligt hoger; het is niet altijd evident om de afwezigheid van een werknemer in een klein bedrijf op te vangen