Gedaan met laden. U bevindt zich op: Levenslang leren (opleidingsdeelname) Arbeid

Levenslang leren (opleidingsdeelname)

Gepubliceerd op 9 mei 2023 • Volgende update: mei 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Bijna 11% van 25- tot 64-jarigen volgt opleiding

In 2022 nam 10,7% van de inwoners van het Vlaamse Gewest tussen 25 en 64 jaar deel aan een opleiding (binnen of buiten het reguliere onderwijs) tijdens de 4 weken voorgaand aan de bevraging. In de periode 2006-2022 schommelde de opleidingsdeelname telkens tussen 7,0% en 10,8%. In 2021 (10,8%) lag het aandeel nagenoeg even hoog als in 2022.

Als gevraagd wordt naar het volgen van een opleiding in de afgelopen 12 maanden in plaats van de afgelopen 4 weken, ligt het aandeel hoger en komt het op 22,4% in 2022. Dat is een stijging van 1,6 procentpunt ten opzichte van 2021

Vrouwen, 25- tot 34-jarigen, hooggeschoolden en werklozen nemen vaker deel aan opleiding

In 2022 participeerden vrouwen iets vaker dan mannen aan een opleiding tijdens de afgelopen 4 weken. Bij mannen ging het om 9,8%, bij vrouwen om 11,5%. Vrouwen participeerden over de jaren altijd iets vaker dan mannen aan opleidingen. Maar het verschil in opleidingsdeelname (in procentpunten) was het grootst in 2022.

Naar leeftijd lag de opleidingsdeelname het hoogst bij de jongste leeftijdsgroep: 15,6% van de 25- tot 34-jarigen nam deel aan een opleiding tegenover 11,3% bij de 35- tot 44-jarigen, 10,0% bij de 45- tot 54-jarigen en 6,4% bij de 55- tot 64-jarigen. Die laatste categorie kende wel de sterkste groei sinds 2006.

Ook naar onderwijsniveau was er een duidelijk verschil: hooggeschoolden (16,4%) participeerden veel vaker dan laaggeschoolden (3,9%) en middengeschoolden (6,3%) aan een opleiding.

Ten slotte varieert opleidingsdeelname ook naar socio-economische positie. Werklozen (18,5%) participeerden het vaakst, meer dan de werkenden (11,1%). De groep niet-beroepsactieven (personen die niet werken en die ook niet actief op zoek zijn naar een job) volgde het minst vaak een opleiding (8,1%). Dezelfde rangschikking was er ook in 2006.

Vlaamse opleidingsdeelname onder EU-gemiddelde

In het Vlaamse Gewest (10,7%) nam in 2022 een hoger aandeel 25- tot 64-jarigen deel aan een opleiding dan in het Waalse Gewest (8,1%), maar een lager aandeel dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (14,2%).

In de Europese Unie (EU27) volgde in 2022 gemiddeld 11,9% van de inwoners een opleiding. Dat aandeel lag beperkt hoger dan in het Vlaamse Gewest. Tussen de EU-landen zijn er grote verschillen. Zo nam in Zweden 36,2% deel aan een opleiding. In Bulgarije ging het om 1,7%.