Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bevolking naar burgerlijke staat Bevolking

Bevolking naar burgerlijke staat

Gepubliceerd op 5 juli 2023 • Volgende update op 9 juli 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Bijna helft van meerderjarige bevolking is gehuwd

Begin 2023 was bijna de helft van de in het Vlaamse Gewest (in een eerste of een volgend huwelijk). personen en personen (weduwnaars en weduwes) maakten respectievelijk 11% en 7% uit van de meerderjarige bevolking. 1 op de 3 personen van 18 jaar en ouder was .

Sinds 2000 daalt het percentage gehuwde personen van 18 jaar en ouder gestaag. Door uitstel en/of afstel van een huwelijk in de voorbije decennia neemt het percentage ongehuwde 18-plussers toe.

De toenemende levensverwachting brengt een lichte daling van het percentage verweduwde personen met zich mee.

Meer gescheiden en verweduwde vrouwen dan mannen

Begin 2023 waren er onder de ongehuwden meer mannen dan vrouwen. Onder gescheidenen waren er meer vrouwen dan mannen. Ruim drie kwart van de verweduwden waren vrouwen.

Gescheiden personen zijn vooral vijftigers

Begin 2023 was een kwart van de ongehuwden een dertiger.

De grootste groep uit de echt gescheiden personen waren vijftigers. Maar ook oudere personen behoorden tot de groep gescheiden personen. Dat is een gevolg van een echtscheiding op latere leeftijd en/of van de keuze om niet opnieuw te huwen.

De grootste groep weduwnaars en weduwen waren tachtigers.

Begin 2023 woonde 1 op de 3 ongehuwden bij hun ouder(s), en 1 op de 3 woonde samen met een partner.

Van de gescheiden 18-plussers woonden ruim 4 op de 10 alleen. 3 op de 10 gescheiden personen woonden samen met een partner.

Van de verweduwde personen woonden bijna 7 op de 10 alleen.

Keuze voor huwelijk niet overal even sterk

Begin 2023 waren 2 op de 3 18-plussers . Het gaat om de som van het aantal personen die gehuwd of hertrouwd zijn, gescheiden of verweduwd. Het aandeel ooit-gehuwden varieert per gemeente van 77% (Koksijde) tot 49% (Leuven).

In de provincies West-Vlaanderen en Limburg ligt het aandeel ooit-gehuwden iets hoger dan gemiddeld. In Leuven en Gent is de helft van de meerderjarige bevolking ooit gehuwd. Die verschillen hangen onder meer samen met de leeftijd van de inwoners.

Meer gehuwden in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

Het Vlaamse Gewest onderscheidde zich begin 2023 van de andere gewesten door een hoger aandeel gehuwden en een lager aandeel ongehuwden bij de bevolking van 18 jaar en ouder.

In het Waalse Gewest lag het aandeel gescheiden personen iets hoger dan in de andere gewesten. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kende een lager aandeel verweduwden. Dat hangt deels samen met de verschillende leeftijdsopbouw van de inwoners in de gewesten.