Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bevolking naar herkomst Bevolking

Bevolking naar herkomst

Gepubliceerd op 7 juli 2023 • Volgende update op 9 juli 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Begin 2023 woonden er in het Vlaamse Gewest bijna 4.993.000 personen van Belgische herkomst en 1.782.000 personen van buitenlandse herkomst. Het aandeel personen van buitenlandse herkomst lag daarmee op 26% van de totale . In 2000 ging het om 10%.

De groep personen van buitenlandse herkomst omvat niet alleen de personen met een huidige buitenlandse nationaliteit, maar ook de personen met een huidige Belgische nationaliteit maar met een buitenlandse geboortenationaliteit én de personen met een Belgische geboortenationaliteit maar met minstens 1 ouder met een buitenlandse geboortenationaliteit.

Ongeveer 4 op de 10 personen van buitenlandse herkomst zijn afkomstig van één van de 27 lidstaten van de Europese Unie, 6 op de 10 zijn afkomstig van een land van buiten de EU.

Grootste relatieve stijging tussen 2000 en 2023 bij EU13-herkomstgroep

Algemeen genomen lag het aantal personen van buitenlandse herkomst in het Vlaamse Gewest in 2023 meer dan 3 keer hoger dan in 2000. Die stijging was het grootst bij de groep personen met herkomst uit de , de lidstaten van de Europese Unie die vanaf 2004 zijn toegetreden. Het aantal personen in die groep lag in 2023 meer dan 9 keer hoger dan in 2000. Ook bij de personen van de herkomstgroep “DR Congo, Burundi en Rwanda”, bij de personen met een herkomst van de “overige landen” en bij de personen met herkomst van de Europese niet-EU-landen lag die toename hoger dan gemiddeld.

Iets minder dan helft van personen van buitenlandse herkomst geboren in België

45% van de personen van buitenlandse herkomst is geboren in België. Dat aandeel verschilt tussen de herkomstgroepen. Bij de personen met herkomst van de (57%), van Turkse herkomst (62%) en van (64%) ligt dat aandeel hoger. Bij de personen met herkomst van de EU13-landen ligt dat aandeel het laagst (24%).

Dat verschil tussen de herkomstgroepen hangt samen met een verschil in tijdstip van de belangrijkste migratiestromen van deze groepen. Bij de personen met herkomst uit de EU13-landen gaat het vooral om migranten die vrij recent naar België gekomen zijn en dus om personen die in het buitenland geboren zijn. Bij de personen met herkomst uit de Zuid-EU14-landen, Turkije en de Maghreb-landen gaat het vaker om personen van wie de ouders of de grootouders naar België gemigreerd zijn en die zelf in België geboren zijn.

Personen van buitenlandse herkomst wonen vooral in grootsteden, grensstreek en Midden-Limburg

Het aandeel personen van buitenlandse herkomst ligt het hoogst in de grootsteden Antwerpen en Gent, in de grensstreek met Nederland in de provincies Antwerpen en Limburg, in Midden-Limburg en in de rand rond Brussel. Ook de kennen een relatief hoog aandeel.

De herkomst van de personen van buitenlandse herkomst verschilt van regio tot regio. Aan de grens met Nederland gaat het vooral om personen van Nederlandse herkomst, in de rand rond Brussel om personen van EU-herkomst. De personen van niet-EU-herkomst wonen hoofdzakelijk in Antwerpen, Gent en de centrumsteden. In Midden-Limburg gaat het zowel om personen van Zuid-EU-herkomst als om personen van niet-EU-herkomst.

Aandeel personen van buitenlandse herkomst in andere gewesten hoger dan in Vlaams Gewest

Het aandeel personen met een buitenlandse herkomst ligt hoger in de andere gewesten dan in het Vlaamse Gewest (26%). In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest was begin 2023 bijna 77% van de bevolking van buitenlandse herkomst, in het Waalse Gewest 35%. In het Brusselse Gewest gaat het voornamelijk om personen van niet-EU-herkomst, in het Waalse Gewest om personen van EU-herkomst. Alles samen was in 2023 35% van de bevolking in België van buitenlandse herkomst.