Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

25% inwoners van buitenlandse herkomst

Begin 2022 woonden er in het Vlaamse Gewest ongeveer 5.022.000 personen van Belgische herkomst en 1.677.000 personen van buitenlandse herkomst. Het aandeel personen van buitenlandse herkomst lag daarmee op 25,0% van de totale wettelijke bevolking. In 2000 ging het om 10,0%.

De groep personen van buitenlandse herkomst omvat niet alleen de personen met een huidige buitenlandse nationaliteit, maar ook de personen met een huidige Belgische nationaliteit maar met een buitenlandse geboortenationaliteit en de personen met een Belgische geboortenationaliteit maar met minstens 1 ouder met een buitenlandse geboortenationaliteit.

Ongeveer 4 op de 10 personen van buitenlandse herkomst zijn afkomstig van één van de 27 lidstaten van de Europese Unie, 6 op de 10 zijn afkomstig van een land van buiten de EU.

Nederland grootste herkomstland

De personen van Nederlandse herkomst vormen de grootste groep personen van buitenlandse herkomst in het Vlaamse Gewest. Begin 2022 ging het om bijna 241.000 personen, wat overeenkomt met 14% van het totaal aantal personen van buitenlandse herkomst. Daarna volgen de personen van Marokkaanse herkomst, van Turkse herkomst, van Italiaanse herkomst en van Roemeense herkomst.

Stijging tussen 2000 en 2022 relatief gezien grootst bij EU13-herkomstgroep

Algemeen genomen lag het aantal personen van buitenlandse herkomst in het Vlaamse Gewest in 2022 bijna 3 keer hoger dan in 2000. Die stijging was het grootst bij de groep personen met herkomst uit de , de lidstaten van de Europese Unie die vanaf 2004 zijn toegetreden. Het aantal personen in die groep lag in 2022 9 keer hoger dan in 2000. Ook bij de personen van de herkomstgroep ‘andere landen’ (5 keer hoger) en bij de personen met herkomst van de Europese niet-EU-landen (4 keer hoger) lag die toename hoger dan gemiddeld.

Iets minder dan helft van personen van buitenlandse herkomst geboren in België

Bijna 47% van de personen van buitenlandse herkomst is geboren in België. Dat aandeel verschilt tussen de herkomstgroepen. Bij de personen met herkomst van de , van Turkse herkomst en van ligt dat aandeel het hoogst (telkens ongeveer 60%). Bij de personen met herkomst van de EU13-landen ligt dat aandeel het laagst (24%).

Dat verschil tussen de herkomstgroepen hangt samen met een verschil in tijdstip van de belangrijkste migratiestromen van deze groepen. Bij de personen met herkomst uit de EU13-landen gaat het vooral om migranten die vrij recent naar België gekomen zijn en dus om personen die in het buitenland geboren zijn. Bij de personen met herkomst uit de Zuid-EU14-landen, Turkije en de Maghreb-landen gaat het vaker om personen van wie de ouders of de grootouders naar België gemigreerd zijn en die zelf in België geboren zijn.

Personen van buitenlandse herkomst wonen vooral in grootsteden, grensstreek en Midden-Limburg

Het aandeel personen van buitenlandse herkomst ligt het hoogst in de grootsteden Antwerpen en Gent, in de grensstreek met Nederland in de provincies Antwerpen en Limburg, in Midden-Limburg en in de rand rond Brussel. Ook de kennen een relatief hoog aandeel.

De herkomst van de personen van buitenlandse herkomst verschilt van regio tot regio. Aan de grens met Nederland gaat het vooral om personen van Nederlandse herkomst, in de rand rond Brussel om personen van EU-herkomst. De personen van niet-EU-herkomst wonen hoofdzakelijk in Antwerpen, Gent en de centrumsteden. In Midden-Limburg gaat het zowel om personen van Zuid-EU-herkomst als om personen van niet-EU-herkomst.

Aandeel personen van buitenlandse herkomst in andere gewesten hoger dan in Vlaams Gewest

Het aandeel personen met een buitenlandse herkomst ligt hoger in de andere gewesten dan in het Vlaamse Gewest (25%). In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest was begin 2022 76% van de bevolking van buitenlandse herkomst, in het Waalse Gewest 35%. In het Brusselse Gewest gaat het voornamelijk om personen van niet-EU-herkomst, in het Waalse Gewest om personen van EU-herkomst. Alles samen was in 2022 33% van de bevolking in België van buitenlandse herkomst.