Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bevolking naar nationaliteit Bevolking

Bevolking naar nationaliteit

Gepubliceerd op 9 juli 2024 • Volgende update: juli 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Begin 2024 woonden er in het Vlaamse Gewest iets meer dan 6.083.500 personen met een Belgische nationaliteit en bijna 738.200 personen met een buitenlandse nationaliteit. Het aandeel personen met een buitenlandse nationaliteit lag daarmee op 11% van de totale . In 2000 ging het om 5%.

6 op de 10 van de personen met een buitenlandse nationaliteit hebben een nationaliteit van één van de 27 lidstaten van de Europese Unie.

Nederlanders grootste buitenlandse nationaliteitsgroep

De grootste buitenlandse nationaliteitsgroep wordt gevormd door de Nederlanders. Begin 2024 ging het om meer dan 153.000 personen, wat overeenkomt met 21% van het totaal aantal personen met buitenlandse nationaliteit. Na de Nederlanders vormen de Roemenen en de Polen de grootste groepen met een niet-Belgische nationaliteit. De Oekraïners staan op de 4de plaats. Daarna volgen de Bulgaren, Marokkanen, Spanjaarden, Italianen, Turken en Fransen.

Stijging tussen 2000 en 2024 relatief gezien grootst bij nieuwe EU-lidstaten

Algemeen genomen nam het aantal personen met een buitenlandse nationaliteit in het Vlaamse Gewest tussen 2000 en 2024 toe met een factor 2,5. Die stijging was relatief gezien het grootst bij de groep personen met een nationaliteit van de , de lidstaten van de Europese Unie die vanaf 2004 zijn toegetreden. Ook bij de personen met een Europese niet-EU nationaliteit en bij de restcategorie “overige landen” lag die toename hoger dan gemiddeld. Daar staat tegenover dat het aantal personen met een Turkse nationaliteit en een nationaliteit van de tussen 2000 en 2024 is gedaald.

Meeste personen met buitenlandse nationaliteit wonen in rand rond Brussel, grootsteden en grensstreek

Het aandeel personen met een buitenlandse nationaliteit ligt het hoogst in de rand rond Brussel, in de grootsteden Antwerpen en Gent en in de grensstreek met Nederland in de provincies Antwerpen en Limburg. Ook de scoren relatief hoog.

De nationaliteit verschilt van regio tot regio. Aan de grens met Nederland gaat het vooral om Nederlanders, in de rand rond Brussel om EU-burgers. De personen met een niet-EU-nationaliteit wonen hoofdzakelijk in Antwerpen, Gent en de centrumsteden.

Aandeel personen met buitenlandse nationaliteit in Vlaams Gewest iets boven EU-gemiddelde

Het aandeel personen met een buitenlandse nationaliteit lag in 2023 in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (37%) hoger dan in het Vlaamse en Waalse Gewest (beide 11%). In België in zijn geheel ging het om 14% van de totale bevolking.

In de hele Europese Unie had in 2023 9% van de bevolking een buitenlandse nationaliteit. Luxemburg kent het hoogste aandeel personen met buitenlandse nationaliteit. Bijna de helft van de Luxemburgse bevolking heeft een buitenlandse nationaliteit. In Roemenië ligt dat aandeel het laagst.

Lees deze pagina in: