Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bevolkingsvooruitzichten: 67-plussers Bevolking

Bevolkingsvooruitzichten: 67-plussers

Gepubliceerd op 23 mei 2024 • Volgende update: mei 2027
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Aantal 67-plussers neemt tussen 2023 en 2033 toe met 22%

De demografische vooruitzichten van Statistiek Vlaanderen van 2024 voorzien tussen 2023 en 2033 een stijging van het aantal 67-plussers met 22% (bij de ). Dat is een iets sterkere groei dan de groei waargenomen tussen 2013 en 2023 (+20%). In 2033 zal het Vlaamse Gewest naar schatting bijna 1,55 miljoen inwoners tellen van 67 jaar of ouder. Dat zijn er ongeveer 284.000 meer dan in 2023.

Groei van aantal 67- tot 84-jarigen versterkt

Tussen 2023 en 2033 wordt er een stijging van het aantal 67- tot 84-jarigen verwacht van 23%. Dat is een sterkere groei dan tussen 2013 en 2023 (+16%). In 2033 zullen er in het Vlaamse Gewest naar schatting 1,28 miljoen 67- tot 84-jarigen wonen. Dat zijn er bijna 235.000 meer dan in 2023.

Naar schatting zullen er iets minder dan 269.000 85-plussers zijn in 2033. Dat zijn er 22% meer dan in 2023. Die groei is minder sterk dan de groei tussen 2013 en 2023 (+40%).

Verschil in aantal mannen en vrouwen bij 67-plussers wordt kleiner

Begin 2023 woonden er in het Vlaamse Gewest bijna 569.000 mannen en 695.000 vrouwen van 67 jaar en ouder. Zowel het aantal mannen als het aantal vrouwen van 67 jaar en ouder zal naar verwachting verder toenemen, maar er is een duidelijk verschil in groei. De verwachte groei tussen 2023 en 2033 bedraagt bij mannen +27% en bij vrouwen +19%. Tussen 2013 en 2023 was de groei respectievelijk +25% en +16%. Het verschil in aantal mannen en vrouwen van 67 jaar en ouder wordt dus kleiner.

Sterke gemeentelijke verschillen

Zo goed als alle Vlaamse gemeenten zullen tussen 2023 en 2033 een stijging kennen van het aantal 67-plussers, gaande van +3% tot +47%. Enkel in Tervuren groeit het aantal 67-plussers niet (-2%). De sterkste toename situeert zich voornamelijk in gemeenten in Noord-Limburg en de Antwerpse Kempen. De meeste gemeenten met een zwakkere groei liggen in de provincie West-Vlaanderen.