Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bevolkingsvooruitzichten: 67-plussers Bevolking

Bevolkingsvooruitzichten: 67-plussers

Gepubliceerd op 11 mei 2021 • Volgende update: mei 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Aantal 67-plussers neemt tussen 2020 en 2030 toe met 22%

De demografische vooruitzichten van Statistiek Vlaanderen van 2021 voorzien tussen 2020 en 2030 een stijging van het aantal 67-plussers met 22% (wettelijke bevolking). Dat is een iets sterkere groei dan de groei waargenomen tussen 2010 en 2020 (+20%). In 2030 zal het Vlaamse Gewest naar schatting bijna 1,47 miljoen inwoners tellen van 67 jaar of ouder. Dat zijn er ongeveer 268.000 meer dan in 2020. Het aandeel 67-plussers in de bevolking zal oplopen van 18% in 2020 tot 21% in 2030.

Groei van aantal 67- tot 84-jarigen versterkt

Tussen 2020 en 2030 wordt er een stijging van de 67- tot 84-jarigen verwacht van 24%. Dat is een sterkere groei dan tussen 2010 en 2020 (+14%). In 2030 zullen er in het Vlaamse Gewest naar schatting bijna 234.000 meer 67- tot 84-jarigen wonen dan in 2020.

Naar schatting zullen er bijna 243.000 85-plussers zijn in 2030. Dat zijn er 16% meer dan in 2020. Die groei is minder sterk dan de groei tussen 2010 en 2020 (+55%).

Verschil in aantal mannen en vrouwen bij 67-plussers wordt kleiner

Begin 2020 woonden er in het Vlaamse Gewest bijna 536.000 mannen en 666.000 vrouwen van 67 jaar en ouder. Zowel het aantal mannen als vrouwen van 67 jaar en ouder zal naar verwachting verder toenemen, maar er is een duidelijk verschil in groei. De verwachte groei voor mannen bedraagt +27%, terwijl deze voor vrouwen geschat wordt op +18%. Tussen 2010 en 2020 was de groei respectievelijk 25% en 16%. Het verschil in aantal mannen en vrouwen van 67 jaar en ouder wordt dus kleiner.

Het aandeel mannen bij de 67-plussers neemt licht toe: van 43% in 2010, tot 45% in 2020 en 46% in 2030.

Sterke gemeentelijke verschillen

Alle Vlaamse gemeenten zullen tussen 2020 en 2030 een stijging kennen van het aantal 67-plussers, gaande van +9% tot meer dan +35%. De sterkste toename situeert zich voornamelijk in gemeenten in Noord-Limburg en de Antwerpse Kempen. De meeste gemeenten met een zwakkere groei liggen in de provincie West-Vlaanderen. Ook Gent, Antwerpen en Brugge vertonen een beperkte groei.