Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bevolkingsvooruitzichten: alleenwonenden Bevolking

Bevolkingsvooruitzichten: alleenwonenden

Gepubliceerd op 11 mei 2021 • Volgende update: mei 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Begin 2030 zullen er volgens de demografische vooruitzichten van Statistiek Vlaanderen van 2021 naar verwachting bijna 1,05 miljoen personen van 18 jaar of ouder alleen wonen in het Vlaamse Gewest. Dat zijn afgerond 133.000 alleenwonenden meer dan in 2020. Tegenover begin 2020 zal het aantal alleenwonenden stijgen met 15%. Tussen 2010 en 2020 was er een gelijkaardige toename van het aantal alleenwonenden (+15%).

Het aandeel alleenwonenden in de volwassen bevolking zal tussen 2020 en 2030 stijgen van 17% tot 19%. In 2010 lag dat aandeel op 16%.

Meer oudere alleenwonenden

Het aantal alleenwonende 67-plussers zal tussen 2020 en 2030 naar verwachting verder stijgen (+27%). Dat is een sterkere groei dan tussen 2010 en 2020 (+19%). Het Vlaamse Gewest zal in 2030 naar schatting bijna 93.000 meer alleenwonende 67-plussers tellen dan in 2020.

Ook het aantal alleenwonende 40- tot 66-jarigen zal tussen 2020 en 2030 naar verwachting blijven stijgen tot bijna 381.000. Dat zijn er afgerond 14.000 meer dan in 2020 (+4%). Deze verwachte groei is minder sterk dan de groei tussen 2010 en 2020 (+16%).

In 2030 zullen er naar verwachting ongeveer 26.000 18- tot 39-jarigen meer alleen wonen dan in 2020 (+13%). Tussen 2010 en 2020 groeide dat aantal met 7%.

De groei van het aantal alleenwonenden concentreert zich dus voornamelijk bij de 67-plussers.

Het aandeel alleenwonenden per leeftijdsgroep zal licht toenemen tussen 2020 en 2030: van 29% naar 30% bij de 67-plussers, van 15% naar 16% bij de 40- tot 66-jarigen en van 12% naar 13% bij de 18- tot 39-jarigen.

De tijdelijke versnelde toename van het aantal alleenwonenden tussen 2020 en 2030 is een gevolg van de plotse daling van de internationale emigratie ten gevolge van de COVID-19-pandemie. In gewone omstandigheden zouden meer alleenwonende 18- tot 66-jarigen naar het buitenland emigreren.

Groei van alleenwonende 67-plussers groter bij mannen

Begin 2030 zullen er in het Vlaamse Gewest naar verwachting iets meer dan 152.000 mannen van 67 jaar en ouder alleen wonen. Dat zijn er bijna 49.000 of 47% meer dan in 2020. Het aantal vrouwen van 67 jaar en ouder dat alleen zal wonen in 2030 wordt geschat op 284.000, wat overeenkomt met een toename van 44.000 alleenwonende vrouwen of 18%. Tussen 2010 en 2020 lag de groei voor mannen en vrouwen respectievelijk op 35% en 13%.

Grote gemeentelijke variatie

De evolutie van het aantal alleenwonenden varieert sterk tussen de gemeenten: van -8% tot meer dan +40% tussen 2020 en 2030. De meeste gemeenten met een sterke groei bevinden zich rond de centrumsteden. De gemeenten met een zwakke groei liggen vooral aan de kust en rond het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Ook de meeste centrumsteden tonen een matige groei. Gent en Leuven kennen een daling (respectievelijk -6% en -2%).