Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bevolkingsvooruitzichten: alleenwonenden Bevolking

Bevolkingsvooruitzichten: alleenwonenden

Gepubliceerd op 23 mei 2024 • Volgende update: mei 2027
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

In 2033 zullen er volgens de demografische vooruitzichten van Statistiek Vlaanderen van 2024 naar verwachting bijna 1,05 miljoen personen van 18 jaar of ouder in het Vlaamse Gewest. Dat zijn afgerond 79.000 alleenwonenden meer dan in 2023. Tussen 2023 en 2033 zal het aantal alleenwonenden zo stijgen met 8%. Tussen 2013 en 2023 was die stijging groter (+17%).

Het aantal personen dat samenwoont met partner zal in 2033 met 3% toenemen ten opzichte van 2023. Het totaal aantal personen dat samenwoont met partner zal dan afgerond 3,29 miljoen bedragen. In de periode 2013-2023 is het aantal personen dat samenwoont met partner eveneens met 3% toegenomen.

Afgerond 1,47 miljoen inwoners zullen zich in 2033 in een andere huishoudpositie bevinden. Dat is een stijging van 13% ten opzichte van 2023. In de periode 2013-2023 was die toename minder groot (+7%).

Meer oudere alleenwonenden

Het aantal alleenwonende 67-plussers zal tussen 2023 en 2033 naar verwachting verder stijgen (+19%). Dat is een iets minder sterke groei dan tussen 2013 en 2023 (+21%). Het Vlaamse Gewest zal in 2033 bijna 71.000 meer alleenwonende 67-plussers tellen dan in 2023.

Het aantal alleenwonende 40- tot 66-jarigen zal tussen 2023 en 2033 naar verwachting iets afnemen (-1%). Tussen 2013 en 2013 steeg dat aantal nog met 15%.

In 2033 zullen er naar verwachting ruim 10.000 18- tot 39-jarigen meer alleen wonen dan in 2023 (+5%). Tussen 2013 en 2023 groeide dat aantal met 15%.

Grote gemeentelijke variatie

De evolutie van het aantal alleenwonenden tussen 2023 en 2033 varieert sterk tussen de gemeenten: van -16% in Linkebeek tot +29% in Mesen. De meeste gemeenten met een sterke groei bevinden zich rond de . De gemeenten met een zwakke groei liggen vooral in West-Vlaanderen en rond het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.