Gedaan met laden. U bevindt zich op: Echtscheidingen Bevolking

Echtscheidingen

Gepubliceerd op 29 november 2023 • Volgende update: november 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

In 2022 werden in het Vlaamse Gewest 10.523 huwelijken ontbonden door een echtscheiding. Er werden in datzelfde jaar 25.547 huwelijken beëindigd door het overlijden van de echtgenoot of echtgenote. Dat betekent dat minder dan 3 op de 10 huwelijksontbindingen het gevolg was van een echtscheiding. In 2022 waren er 1.508 echtscheidingen minder dan in 2021 (-12,5%). Tegelijk waren er 349 huwelijken minder die beëindigd werden door het overlijden van een echtgenoot of echtgenote.

(Echt)scheidingen en overlijdens van de partner komen in andere leeftijdsgroepen voor. Een huwelijksontbinding door echtscheiding gebeurt op jongere leeftijden.

Tussen 2000 en 2008 schommelde het aantal echtscheidingen in het Vlaamse Gewest rond de 15.000. Tussen 2008 en 2019 daalde het jaarlijkse aantal echtscheidingen. De stijging in 2019 hing samen met een wijziging van de plaats van registratie van echtscheidingen van huwelijken die in het buitenland waren voltrokken. In 2020 en 2021 bleef het aantal scheidingen stabiel, maar in 2022 is er dus opnieuw sprake van een daling.

Het aantal huwelijken dat door het overlijden van een huwelijkspartner wordt beëindigd, schommelde in het Vlaamse Gewest al geruime tijd rond de 25.000 per jaar. In 2020 lag dat aantal hoger wegens de oversterfte veroorzaakt door de Covid-19-pandemie.

Bijna 6 op 10 echtscheidingen zijn ontbindingen van eerste huwelijken

In het Vlaamse Gewest ging het in 2022 bij bijna 6 op de 10 echtscheidingen voor beide partners om de ontbinding van hun eerste huwelijk. Bij iets minder dan 3 op de 10 echtscheidingen was minstens 1 partner al eerder gescheiden. Bij 1 op de 10 echtscheidingen was het voor beide partners hun tweede echtscheiding.

De huwelijken die in 2022 werden ontbonden door een echtscheiding hadden gemiddeld genomen 14,8 jaar geduurd. Eerste huwelijken duurden gemiddeld genomen 16,1 jaar, tweede en volgende huwelijken 11,5 jaar.

Ook echtscheidingskans gedaald

De kans op een echtscheiding kan worden berekend voor alle gehuwde paren in een bepaald jaar. Het aantal echtscheidingen per 1.000 echtparen geeft de echtscheidingskans aan.

In 2022 hebben in het Vlaamse Gewest per 1.000 echtparen iets meer dan 8 paren hun huwelijk officieel beëindigd door een echtscheiding. In 2000 en 2010 lag de echtscheidingskans telkens hoger (bijna 10 op 1000 echtparen).

Echtscheidingen eerder in het huwelijk

Het echtscheidingscijfer kan worden berekend voor alle huwelijken gesloten in een bepaald jaar.

De huwelijken uit 1980 kunnen al 42 jaar worden gevolgd. Van die huwelijken is 42 jaar na het huwelijk 34% ontbonden door een echtscheiding. De huwelijken uit 2000 kunnen al 22 jaar worden gevolgd. Van die huwelijken is na 22 jaar 35% ontbonden.

Het percentage huwelijken dat werd ontbonden door een echtscheiding binnen de eerste 15 jaar na het huwelijk stijgt. Van de huwelijken gesloten in 1980 was er binnen de 15 jaar 18% ontbonden. Van de huwelijken gesloten in 2005 was er binnen diezelfde periode 28% ontbonden.

Die evolutie lijkt in de meest recente jaren tot stilstand gekomen. Bij de laatste 2 cohorten die gevolgd worden (2010 en 2015), is het echtscheidingscijfer na respectievelijk 10 en 5 jaar huwelijk niet groter dan bij de cohorte van 2005.

Echtscheidingskans niet overal even groot

In 2022 waren er in het Vlaamse Gewest per 1.000 echtparen 8 paren officieel uit de echt gescheiden. De echtscheidingskans varieerde per arrondissement van 7 tot bijna 11 per 1.000 echtparen. Dat hangt deels samen met de leeftijdsopbouw van de inwoners in elk arrondissement en deels met de schommelingen in het jaarlijkse aantal echtscheidingen.

Echtscheidingskans lager in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

In 2022 lag de echtscheidingskans in de andere gewesten hoger dan in het Vlaamse Gewest. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse Gewest lag de kans op 11 per 1.000 echtparen.

Echtscheidingscijfer Vlaams Gewest hoger dan Europees gemiddelde

Op vlak van het aantal echtscheidingen per 1.000 inwoners behoorde België in 2021 tot de landen met een echtscheidingscijfer hoger dan het EU27-gemiddelde (1,9 tegenover 1,7 per 1.000). In het Belgische cijfer worden ook echtscheidingen meegerekend van inwoners die in het buitenland uit de echt zijn gescheiden (444 in 2021). Het echtscheidingscijfer voor het Vlaamse Gewest is gelijk aan 1,8 en dus ook hoger dan het EU-gemiddelde.