Gedaan met laden. U bevindt zich op: Echtscheidingen Bevolking

Echtscheidingen

Gepubliceerd op 17 november 2022 • Volgende update: november 2023
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

1,5% meer echtscheidingen in 2021

In 2021 werden in het Vlaamse Gewest 12.031 huwelijken ontbonden door een echtscheiding. Er werden in datzelfde jaar 25.896 huwelijken beëindigd doordat de echtgenoot of echtgenote overleed. Dat betekent dat 1 op de 3 huwelijksontbindingen het gevolg was van een echtscheiding. In 2021 waren er 178 echtscheidingen meer dan in 2020 (+1,5%). Tegelijk waren er 1.000 huwelijken minder die beëindigd werden door het overlijden van een echtgenoot of echtgenote. Dat hangt samen met het hoge aantal overlijdens tijdens de COVID-19-pandemie in 2020.

Daarnaast werden in 2021 ongeveer 4.900 wettelijke samenwoningen ontbonden door een scheiding en 1.100 door een overlijden van de partner. In 2020 waren die aantallen respectievelijk 5.000 en 1.050. Er zijn geen cijfers beschikbaar over het aantal feitelijke samenwoningen dat jaarlijks eindigt door een scheiding of een overlijden van de partner. 

(Echt)scheidingen en overlijdens van de partner komen in andere leeftijdsgroepen voor. Een huwelijksontbinding door echtscheiding gebeurt op jongere leeftijden.  

Tussen 2000 en 2008 schommelde het aantal echtscheidingen in het Vlaamse Gewest rond de 15.000. Tussen 2008 en 2019 daalde het jaarlijkse aantal echtscheidingen. De stijging in 2019 hing samen met een wijziging van de plaats van registratie van echtscheidingen van huwelijken die in het buitenland waren voltrokken. Het aantal huwelijken dat door het overlijden van een huwelijkspartner wordt beëindigd, schommelde in het Vlaamse Gewest al geruime tijd rond de 25.000 per jaar. In 2020 lag dat aantal hoger wegens de oversterfte veroorzaakt door de COVID-19-pandemie.

6 op 10 echtscheidingen zijn ontbindingen van eerste huwelijken

In het Vlaamse Gewest ging het in 2021 bij bijna 6 op de 10 echtscheidingen voor beide partners om de ontbinding van hun eerste huwelijk. Bij iets minder dan 3 op de 10 echtscheidingen was minstens 1 partner al eerder gescheiden. Bij 1 op de 10 echtscheidingen was het voor beide partners hun tweede echtscheiding.

De huwelijken die in 2021 werden ontbonden door een echtscheiding hadden gemiddeld genomen 14,8 jaar geduurd. Eerste huwelijken duurden gemiddeld genomen 16,3 jaar, tweede en volgende huwelijken 11,1 jaar. 

Echtscheidingskans blijft stabiel

Enkel gehuwden kunnen uit de echt scheiden. De kans op een echtscheiding kan worden berekend voor alle gehuwde paren in een bepaald jaar. Het aantal echtscheidingen per 1.000 echtparen met partners van 18 tot 79 jaar geeft de echtscheidingskans aan.

In 2021 hebben in het Vlaamse Gewest per 1.000 echtparen er bijna 10 hun huwelijk officieel beëindigd door een echtscheiding. In 2000 en 2010 lag de kans op een echtscheiding ongeveer even hoog.

Echtscheidingen steeds eerder in het huwelijk

Het echtscheidingscijfer kan worden berekend voor alle huwelijken gesloten in een bepaald jaar.

De huwelijken uit 1980 kunnen al 40 jaar worden gevolgd. Van deze huwelijken is 40 jaar na het huwelijk 34% ontbonden door een echtscheiding. De huwelijken uit 2000 kunnen al 20 jaar worden gevolgd. Van deze huwelijken is na 20 jaar 33% ontbonden. 

Het percentage huwelijken dat werd ontbonden door een echtscheiding binnen de eerste 15 jaar na het huwelijk stijgt. Van de huwelijken gesloten in 1980 was er binnen de 15 jaar 18% ontbonden. Van de huwelijken gesloten in 2005 was er binnen diezelfde periode 28% ontbonden.

Echtscheidingskans niet overal even groot

In 2021 waren er in het Vlaamse Gewest per 1.000 echtparen met partners van 18 tot 79 jaar 10 officieel uit de echt gescheiden. De echtscheidingskans varieerde per arrondissement van 8,6 tot 11,1 per 1.000 echtparen. Dat hangt deels samen met de leeftijdsopbouw van de inwoners in elk arrondissement en deels met de schommelingen in het jaarlijkse aantal echtscheidingen.

Echtscheidingskans lager in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

In 2021 lag de echtscheidingskans in de andere gewesten hoger dan in het Vlaamse Gewest. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lag de kans op 13 per 1.000 echtparen en in het Waalse Gewest op 13,8 per 1.000 echtparen.

Echtscheidingscijfer Vlaams Gewest hoger dan Europees gemiddelde

Op vlak van het aantal echtscheidingen per 1.000 inwoners behoorde België in 2020 tot de landen met een echtscheidingscijfer hoger dan het EU27-gemiddelde (1,8 tegenover 1,6 per 1.000). In het Belgische cijfer worden ook echtscheidingen meegerekend van inwoners die in het buitenland uit de echt zijn gescheiden (332 in 2020). Ook het echtscheidingscijfer voor het Vlaamse Gewest is gelijk aan 1,8 en dus hoger dan het Europese gemiddelde.