Gedaan met laden. U bevindt zich op: Huishoudensvooruitzichten: aantal en groei Bevolking

Huishoudensvooruitzichten: aantal en groei

Gepubliceerd op 11 mei 2021 • Volgende update: mei 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Aantal huishoudens neemt tussen 2020 en 2030 toe van 2,8 tot 3,0 miljoen

Begin 2020 waren er in het Vlaamse Gewest bijna 2,84 miljoen private huishoudens. De resultaten van de demografische vooruitzichten van Statistiek Vlaanderen van 2021 geven aan dat tussen 2020 en 2030 het aantal huishoudens zal groeien met 7% tot iets meer dan 3 miljoen in 2030. In diezelfde periode zal het aantal inwoners groeien met 4%. De groei in het aantal huishoudens is dus sterker dan de bevolkingsgroei.

Ook in de periode 2010-2020 was de groei van het aantal huishoudens (+8%) sterker dan de groei van het aantal inwoners (+6%).

Kleinere huishoudens in 2030

Er wordt verwacht dat tussen 2020 en 2030 vooral het aantal huishoudens bestaande uit 1 persoon en uit 2 personen zal toenemen, met respectievelijk 15% en 6%. Ook het aantal huishoudens met 4 leden of meer zal toenemen (+3%). De vooruitzichten geven aan dat er in 2030 meer huishoudens met 1 persoon dan huishoudens met 2 personen zullen zijn.

Begin 2020 woonden in een huishouden in het Vlaamse Gewest gemiddeld genomen 2,31 personen. Omdat de verwachte toename van het aantal huishoudens groter is dan die van het aantal inwoners zal de gemiddelde grootte van een huishouden kleiner worden. In 2030 zullen in een huishouden gemiddeld genomen 2,25 personen wonen. Ook in de huishoudens met meer dan 1 persoon zal tussen 2020 en 2030 het gemiddelde aantal leden dalen van 2,92 naar 2,90.

In 2020 bestond bijna 1 op de 3 private huishoudens (32%) uit 1 persoon. De verwachting is dat dit aandeel zal stijgen tot 34% in 2030.

Sterkere groei van aantal huishoudens in Vlaams-Brabant en in Noorderkempen

Tussen 2020 en 2030 zal naar verwachting in bijna alle gemeenten van het Vlaamse Gewest het aantal private huishoudens toenemen. De mate van toename varieert sterk tussen de gemeenten. In 48 gemeenten zal het aantal huishoudens met minder dan 5% stijgen. In 79 gemeenten wordt een groei van 10% of meer verwacht, waarbij in 9 gemeenten de verwachte toename boven 15% ligt.

In het merendeel van de gemeenten van de provincie Vlaams-Brabant wordt een sterkere toename van het aantal huishoudens verwacht dan in de andere gemeenten. Het aantal inwoners zal daar ook sterker toenemen. Een grotere groei wordt ook verwacht in enkele gemeenten van de Noorderkempen. In gemeenten van de provincie West-Vlaanderen wordt een geringere toename van het aantal huishoudens verwacht. Het aantal inwoners zal daar ook minder sterk stijgen.