Gedaan met laden. U bevindt zich op: Huishoudensvooruitzichten: aantal en groei Bevolking

Huishoudensvooruitzichten: aantal en groei

Gepubliceerd op 23 mei 2024 • Volgende update: mei 2027
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Aantal huishoudens neemt tussen 2023 en 2033 toe van 2,9 tot 3,1 miljoen

Begin 2023 waren er in het Vlaamse Gewest bijna 2,93 miljoen . De resultaten van de demografische vooruitzichten van Statistiek Vlaanderen van 2024 geven aan dat tussen 2023 en 2033 het aantal huishoudens zal groeien met 5% tot iets meer dan 3,08 miljoen in 2033. In diezelfde periode zal ook het aantal inwoners groeien met 5%. De verwachte groei in het aantal huishoudens houdt dus gelijke tred met de bevolkingsgroei.

In de periode 2013-2023 was de groei van het aantal huishoudens (+9%) sterker dan de groei van het aantal inwoners (+6%).

Grootste toename bij 1 persoonshuishoudens

Er wordt verwacht dat tussen 2023 en 2033 vooral het aantal huishoudens bestaande uit 1 persoon zal toenemen (+8%). Ook het aantal huishoudens met 2 personen (+3%), met 3 personen (+3%) en met 4 personen of meer (+5%) zal toenemen. De vooruitzichten geven aan dat er in 2033 meer huishoudens met 1 persoon dan huishoudens met 2 personen zullen zijn.

Begin 2023 woonden in een huishouden in het Vlaamse Gewest gemiddeld genomen 2,29 personen. Omdat de verwachte toename van het aantal huishoudens met 1 persoon groter is dan de toename van het aantal huishoudens met meerdere personen zal de gemiddelde huishoudgrootte beperkt afnemen. In 2033 zullen in een huishouden gemiddeld genomen 2,27 personen wonen.

Sterkere groei van aantal huishoudens in Vlaams-Brabant en in de Kempen

Tussen 2023 en 2033 zal naar verwachting in de meeste gemeenten van het Vlaamse Gewest het aantal private huishoudens toenemen. De mate van toename varieert wel sterk tussen de gemeenten. In 14 gemeenten zal het aantal huishoudens met meer dan 10% stijgen. In 118 gemeenten wordt een groei van meer dan 5% maar lager dan 10% verwacht. Daartegenover staat dat er ook 24 gemeenten zijn waar verwacht wordt dat het aantal private huishoudens zal afnemen. Die afname is eerder beperkt en blijft nagenoeg overal lager dan 5%.

In het merendeel van de gemeenten van de provincie Vlaams-Brabant wordt een relatief sterke toename van het aantal huishoudens verwacht. Dat is ook het geval in enkele gemeenten in de Kempen. In heel wat gemeenten in West-Vlaanderen wordt een daling of een beperkte toename van het aantal huishouden verwacht.