Gedaan met laden. U bevindt zich op: Huwelijken Bevolking

Huwelijken

Gepubliceerd op 17 november 2022 • Volgende update: november 2023
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Opnieuw meer huwelijken in 2021

In 2021 werden in het Vlaamse Gewest 21.579 huwelijken gesloten. Bijna 4 op de 10 huwelijken vonden plaats naar aanleiding van de stopzetting van een wettelijke samenwoning.

Sinds 2000 schommelde het jaarlijkse aantal huwelijken telkens rond de 25.000. In 2020 viel dat aantal terug met 22% tegenover 2019. Dat was mede het gevolg van de ingevoerde beperkingen op het organiseren van huwelijksfeesten in de context van de COVID-19-pandemie. In 2021 was er opnieuw een toename, maar nog niet tot op het niveau van de jaren voor 2020.

Sinds 2011 benadert het jaarlijkse aantal nieuwe wettelijke samenwoningen het jaarlijkse aantal huwelijken. In 2020 waren er minder huwelijken dan registraties van wettelijke samenwoningen. Dat was ook in 2021 het geval: het aantal wettelijke samenwoningen overtrof het aantal huwelijken met bijna 600.

Het aantal wettelijke samenwoningen zegt niets over het aantal feitelijke samenwoningen tussen partners. Daarover zijn geen officiële cijfers beschikbaar. 

2 op 3 huwelijken zijn eerste huwelijken

Naargelang van de burgerlijke staat van de partners die in het huwelijk treden, gaat het voor elke betrokken partner om een eerste of volgende huwelijk. 

In 2021 waren bij de meerderheid van de huwelijken (65%) beide partners nooit eerder gehuwd. Bij bijna 30% van de huwelijken had minstens 1 partner een echtscheiding achter de rug. Weduwnaars en weduwes treden zelden opnieuw in het huwelijk.

Dalende huwelijkskans

Enkel niet-gehuwden (ongehuwde, gescheiden en verweduwde personen) kunnen huwen. Het aantal huwelijken per 1.000 niet-gehuwden van 18 tot 79 jaar geeft de huwelijkskans weer. 

In 2019 lag de huwelijkskans op 20 huwelijken per 1.000 niet-gehuwden, in coronajaar 2020 daalde dat tot 15 per 1.000. In 2021 steeg de huwelijkskans opnieuw en waren er 17 huwelijken per 1.000 niet-gehuwden van 18 tot 79 jaar. De huwelijkskans is nagenoeg even groot bij mannen als bij vrouwen.

De voorbije decennia daalde het aandeel niet-gehuwden dat in het huwelijk trad. In 2000 lag de huwelijkskans nog op 31.

Gescheiden mannen hertrouwen vaker dan gescheiden vrouwen

De huwelijkskans kan ook worden berekend per burgerlijke staat van de betrokkenen. Voor ongehuwden gaat het om de kans op een eerste huwelijk, voor gescheiden personen om de kans op een tweede of een volgende huwelijk. 

In 2021 was de kans op een eerste huwelijk voor ongehuwden van 18 tot 79 jaar kleiner voor mannen dan voor vrouwen. Per 1.000 ongehuwde mannen huwden er 14, per 1.000 ongehuwde vrouwen huwden er 20. In 2020 lagen die cijfers respectievelijk op 13 en 17 per 1.000.

De kans op een tweede of volgende huwelijk voor gescheiden personen van 18 tot 79 jaar was in 2021 groter voor mannen dan voor vrouwen. Per 1.000 gescheiden mannen traden er 18 opnieuw in het huwelijk, per 1.000 gescheiden vrouwen hertrouwden er 14. In 2020 waren deze cijfers respectievelijk 17 en 14 per 1.000.

Huwelijkskans iets groter in Limburg

De kans om in het huwelijk te treden was in 2021 niet overal even groot in het Vlaamse Gewest. De kans was het grootst in de provincie Limburg: 19 per 1.000 niet-gehuwden traden er in het huwelijk, tegenover 14 per 1.000 in Vlaams-Brabant.

Naargelang van het arrondissement varieerde de huwelijkskans in 2021 van 13 per 1.000 niet-gehuwden die in een (eerste of volgende) huwelijk traden (arrondissement Veurne) tot 20 per 1.000 (arrondissement Tielt). Deze verschillen hangen deels samen met de leeftijdsopbouw van de inwoners in elk arrondissement en deels met de schommelingen in het jaarlijkse aantal huwelijken.

Huwelijkskans groter in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

In 2021 was de kans op een huwelijk in het Vlaamse Gewest hoger dan in de andere gewesten. In het Waalse Gewest werd het minst gehuwd: 13 per 1.000 niet-gehuwden van 18 tot 79 jaar traden er in het huwelijk. In het Brusselse Gewest ging het om 15 per 1.000 niet-gehuwden die huwden.

België onder Europees gemiddelde

Als het aantal nieuwe huwelijken per 1.000 inwoners wordt berekend, dan behoort België tot de landen met een laag huwelijkscijfer. In het Belgische cijfer worden ook huwelijken meegerekend van inwoners die in het buitenland zijn gehuwd (2.689 in 2020). Het huwelijkscijfer voor het Waalse Gewest benaderde in coronajaar 2020 de lage cijfers zoals waargenomen in Italië, Portugal, Ierland en Spanje. Het cijfer in het Vlaamse Gewest was in dat jaar gelijk aan dat in Griekenland, Luxemburg en Nederland.

Info over definities en bronnen