Gedaan met laden. U bevindt zich op: Huwelijken Bevolking

Huwelijken

Gepubliceerd op 29 november 2023 • Volgende update: november 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Opnieuw meer huwelijken in 2022

In 2022 werden in het Vlaamse Gewest 26.571 huwelijken gesloten. Tussen 2000 tot 2020 schommelde het jaarlijkse aantal huwelijken rond de 25.000. In 2020 viel dat aantal terug tot 19.145. Dat was mede het gevolg van de ingevoerde beperkingen op het organiseren van huwelijksfeesten in de context van de Covid-19-pandemie.

In 2022 werden 23.179 wettelijke samenwoningen afgesloten. Tussen 2000 en 2011 steeg het aantal afgesloten wettelijke samenwoningen van 2.040 tot 23.532. Sindsdien is het aantal nagenoeg stabiel gebleven, met een lichte terugval in 2020.

Het aantal wettelijke samenwoningen zegt niets over het aantal feitelijke samenwoningen tussen partners. Dat zijn samenwoningen die niet officieel geregistreerd zijn. Daarover zijn geen officiële cijfers beschikbaar.

Naargelang de burgerlijke staat van de partners die in het huwelijk treden, gaat het voor elke betrokken partner om een eerste of volgende huwelijk.

In 2022 waren bij de meerderheid van de huwelijken (69%) beide partners nooit eerder gehuwd. Bij bijna 30% van de huwelijken heeft minstens 1 partner een echtscheiding achter de rug.

Dalende huwelijkskans

Enkel niet-gehuwden (ongehuwde, gescheiden en verweduwde personen) kunnen huwen. Het aantal huwelijken per 1.000 niet-gehuwden ouder dan 18 jaar geeft de huwelijkskans weer.

De huwelijkskans van mannen daalde van bijna 30 huwelijken per 1.000 niet-gehuwden in het jaar 2000 tot 19 huwelijken per 1.000 niet-gehuwden in 2022. In dezelfde periode daalde de huwelijkskans voor vrouwen van 26 naar 18 huwelijken per 1000 niet-gehuwden.

Huwelijkskans iets groter in Limburg

De kans om in het huwelijk te treden was in 2022 in het Vlaamse Gewest niet overal even groot. De kans was het grootst in de provincie Limburg: meer dan 19 van de 1.000 niet-gehuwden traden er in het huwelijk. Met minder dan 16 per 1.000 was de kans het kleinst in de arrondissementen Halle-Vilvoorde, Oostende en Veurne.

Huwelijkscijfer in België onder Europees gemiddelde

In België vonden in 2021 3,5 huwelijken per 1.000 inwoners plaats. Dat is lager dan het EU-gemiddelde van 4 huwelijken per 1.000 inwoners. Portugal en Slovenië kenden het laagste huwelijkscijfer (3), Hongarije het hoogste (7).

Het huwelijkscijfer in het Waalse Gewest lag in 2021 lager dan in het Vlaamse Gewest. Dat voor het Brusselse Gewest lag hoger.