Gedaan met laden. U bevindt zich op: Internationale bescherming Bevolking

Internationale bescherming

Gepubliceerd op 27 januari 2023 • Volgende update op 28 februari 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Bijna 37.000 verzoeken om internationale bescherming in 2022

In 2022 dienden in België 36.871 personen een verzoek in voor internationale bescherming. Dat aantal ligt 42% hoger dan in 2021. In de periode sinds 2009 lag het aantal verzoeken het hoogst in 2015, gevolgd door 2022.

Er wordt in deze cijfers geen rekening gehouden met de 63.356 personen uit Oekraïne die omwille van de oorlog in hun land in 2022 naar België zijn gevlucht en hier een statuut van tijdelijke bescherming hebben aangevraagd.

Eenzelfde persoon kan meerdere keren na elkaar een verzoek om internationale bescherming indienen. Als enkel rekening gehouden wordt met het aantal eerste verzoeken ging het in 2022 om 32.219 personen.

Afghanen grootste groep bij verzoeken om internationale bescherming

In 2022 vormden personen uit Afghanistan (17%) de grootste nationaliteitsgroep bij de personen die in België een verzoek om internationale bescherming indienden. Daarna volgden personen uit Syrië (10%), Palestina (8%) en Burundi (7%).

Ruim 10.600 personen als vluchteling erkend, bijna 430 subsidiair beschermd

Niet alle personen die om internationale bescherming verzoeken, krijgen die bescherming ook toegekend. In 2022 werden in België 10.632 personen als vluchteling erkend. Dat aantal is na een daling in de periode 2016-2020 sinds 2021 weer duidelijk gestegen.

In 2022 werd daarnaast aan 429 personen een subsidiair beschermingsstatuut toegekend. Het gaat om personen die niet in aanmerking komen voor het statuut van vluchteling, maar waarvan geoordeeld wordt dat zij bij terugkeer naar hun eigen land gevaar lopen.

Syriërs en Afghanen grootste groepen bij erkende vluchtelingen, Somaliërs bij subsidiair beschermden

Van de personen die in 2022 erkend werden als vluchteling, had 24% de Syrische nationaliteit en 23% de Afghaanse nationaliteit. Bij de personen die een subsidiair beschermingsstatuut verkregen, vormden de Somaliërs (30%) de grootste nationaliteitsgroep.

Cijfers voor 2022 over het aantal verzoeken om internationale bescherming zijn nog niet voor alle landen van de Europese Unie (EU) beschikbaar, cijfers voor 2021 wel. In 2021 werden in totaal in alle 27 landen van de EU samen (EU27) door niet-EU-burgers 537.355 eerste verzoeken om internationale bescherming ingediend. 28% van die verzoeken werden ingediend in Duitsland, 19% in Frankrijk en 12% in Spanje. België was goed voor 4% van het totaal aantal verzoeken in de EU27.

Het aantal verzoeken om internationale bescherming in verhouding tot de totale bevolking lag in België in 2021 hoger dan het EU27-gemiddelde. Gemiddeld ging het in de EU27 om 12 eerste verzoeken per 10.000 inwoners. In België lag dat aantal op 17. Cyprus en Oostenrijk kenden het hoogste aantal verzoeken per 10.000 inwoners, Hongarije het laagste aantal.

Bronnen