Gedaan met laden. U bevindt zich op: Internationale bescherming Bevolking

Internationale bescherming

Gepubliceerd op 28 februari 2024 • Volgende update: februari 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Iets meer dan 35.500 verzoeken om internationale bescherming in 2023

In 2023 dienden in België 35.507 personen een verzoek in voor internationale bescherming. Dat aantal lag 4% lager dan in 2022. In de periode sinds 2009 lag het aantal verzoeken het hoogst in 2015, gevolgd door 2022 en 2023.

Eenzelfde persoon kan meerdere keren na elkaar een verzoek om internationale bescherming indienen. Als enkel rekening gehouden wordt met het aantal eerste verzoeken ging het in 2023 om 29.589 personen. Er wordt in deze cijfers geen rekening gehouden met de personen uit Oekraïne die omwille van de oorlog in hun land naar België zijn gevlucht en hier een statuut van tijdelijke bescherming hebben aangevraagd.

Syriërs grootste groep bij verzoeken om internationale bescherming

In 2023 vormden personen uit Syrië (12%) de grootste nationaliteitsgroep bij de personen die in België een verzoek om internationale bescherming indienden. Daarna volgden personen uit Afghanistan (10%), Palestina (9%) en Turkije (7%).

Ruim 12.300 personen als vluchteling erkend, 424 subsidiair beschermd

Niet alle personen die om internationale bescherming verzoeken, krijgen die bescherming ook toegekend. In 2023 werden in België 12.355 personen als vluchteling erkend. Dat aantal is na een daling in de periode 2016-2020 sinds 2021 weer duidelijk gestegen.

In 2023 werd daarnaast aan 424 personen een subsidiair beschermingsstatuut toegekend. Het gaat om personen die niet in aanmerking komen voor het statuut van vluchteling, maar waarvan geoordeeld wordt dat zij bij terugkeer naar hun eigen land gevaar lopen.

Syriërs en Afghanen grootste groepen bij erkende vluchtelingen, Somaliërs bij subsidiair beschermden

Van de personen die in 2023 erkend werden als vluchteling, had 22% de Syrische nationaliteit en 21% de Afghaanse nationaliteit. Bij de personen die een subsidiair beschermingsstatuut verkregen, vormden de Somaliërs (30%) de grootste nationaliteitsgroep.

Cijfers voor 2023 over het aantal verzoeken om internationale bescherming zijn nog niet voor alle landen van de Europese Unie (EU) beschikbaar, cijfers voor 2022 wel. In 2022 werden in totaal in alle 27 landen van de EU samen (EU27) door niet-EU-burgers 874.545 eerste verzoeken om internationale bescherming ingediend. 25% van die verzoeken werden ingediend in Duitsland, 16% in Frankrijk en telkens 13% in Spanje en Oostenrijk. België was goed voor 4% van het totaal aantal verzoeken in de EU27.

Het aantal verzoeken om internationale bescherming in verhouding tot de totale bevolking lag in België in 2022 hoger dan het EU27-gemiddelde. Gemiddeld ging het in de EU27 om 20 eerste verzoeken per 10.000 inwoners. In België lag dat aantal op 28. Cyprus en Oostenrijk kenden het hoogste aantal verzoeken per 10.000 inwoners, Hongarije het laagste aantal.