Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nieuwe wettelijke samenwoningen Bevolking

Nieuwe wettelijke samenwoningen

Gepubliceerd op 29 november 2023 • Volgende update: november 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

In 2022 werden in het Vlaamse Gewest 23.179 nieuwe wettelijke samenwoningen geregistreerd.

Het aantal nieuwe wettelijke samenwoningen lag in 2022 lager dan het aantal nieuwe huwelijken (26.571). In vergelijking met 2021 is het aantal nieuwe wettelijke samenwoningen in 2022 minder sterk gestegen (+5%) dan het aantal nieuwe huwelijken (+23%).

De registratie van een wettelijke samenwoning van 2 niet-gehuwde personen werd in ons land mogelijk in 2000. Dat leidde tot een eerste piek van het aantal registraties van wettelijke samenwoningen in 2001. Nadien was er een gestage toename van het aantal nieuwe registraties. Tussen 2011 en 2018 bleef het jaarlijkse aantal nieuwe registraties min of meer gelijk. In 2019 werd de kaap van 24.000 nieuwe registraties overschreden, maar in 2020 en 2021 werden er beduidend minder nieuwe wettelijke samenwoningen geregistreerd (respectievelijk 21.457 en 22.152). In 2022 lag dat aantal weer in lijn met de periode 2011-2018.

Nieuwe wettelijk samenwonenden zijn vooral late twintigers

De nieuwe wettelijk samenwonenden in het Vlaamse Gewest waren in 2022 vooral late twintigers. De groep omvatte weinig personen van 60 jaar en ouder. Bij de registratie was de ene samenwonende gemiddeld genomen 35 jaar en de andere samenwonende 33 jaar.

Bij 3 op 4 nieuwe wettelijke samenwoningen gaat het om 2 ongehuwden

Van de nieuwe wettelijke samenwoningen in het Vlaamse Gewest bestond in 2022 4% uit personen van hetzelfde geslacht.

3 op de 4 nieuwe wettelijke samenwoningen werden geregistreerd door paren bestaande uit 2 ongehuwde samenwonenden. Bij de meeste overige paren was minstens 1 van de 2 samenwonenden uit de echt gescheiden.

Bij 85% van de nieuwe wettelijke samenwoningen hadden beide personen de Belgische nationaliteit.

Bij 0,3% van alle nieuwe wettelijke samenwoningen ging het om een ouder-kind of broer-zus verwantschap en dus niet om samenwonende partners.

Minder wettelijke samenwoningen dan huwelijken in alle Vlaamse provincies

In alle 5 Vlaamse provincies waren er in 2022 minder nieuwe wettelijke samenwoningen dan huwelijken. Dat verschil was het grootst in de provincies Antwerpen en Limburg.

In alle gewesten minder nieuwe wettelijke samenwoningen dan huwelijken

In 2022 werden er zowel in het Vlaamse, Waalse als Brusselse Hoofdstedelijke Gewest minder nieuwe wettelijke samenwoningen afgesloten dan huwelijken.