Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beschikbare woonpercelen Bouwen en wonen

Beschikbare woonpercelen

Gepubliceerd op 9 april 2020 • Volgende update: april 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Ruim 282.000 percelen aan potentieel woonaanbod

Het Vlaamse Gewest telde begin 2019 282.285 percelen met een bestemming die onder meer woningen toelaat, samen goed voor een totale oppervlakte van 43.369 hectare (ha). Het gaat hierbij om de totale voorraad aan bouwpercelen, niet enkel om de bouwpercelen die te koop staan.

98% van de onbebouwde percelen bevinden zich in woongebied. 2% van de percelen (1.400 ha) zijn niet gelegen in een woonzone, maar zijn zonevreemde kavels.

Bij de onbebouwde percelen in woongebied zijn er 46.604 percelen die zich geheel of gedeeltelijk bevinden in woonuitbreidingsgebied. Dit gaat over 17% van het totaal aantal percelen of ruim een vijfde van de oppervlakte aan bouwpercelen.

Meeste woonpercelen in de Kempen

Het grootste aantal woonpercelen is terug te vinden in de Kempen in de provincies Limburg en Antwerpen, maar ook ten westen van Brussel zijn er nog grote aantallen woonkavels ter beschikking. Ook in verschillende centrumsteden zijn nog behoorlijk wat woonpercelen beschikbaar: in Genk, Aalst en Hasselt kunnen nog tussen de 4.000 en 4.500 woonpercelen bebouwd worden. In de provincie West-Vlaanderen is het potentieel woonaanbod het kleinst.