Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verkochte woningen Bouwen en wonen

Verkochte woningen

Gepubliceerd op 25 mei 2023 • Volgende update op 29 mei 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Ruim 98.000 woningen verkocht in 2022

In 2022 werden iets meer dan 98.000 woningen verkocht in het Vlaamse Gewest. Na een sterke daling in 2020 werd daarmee bijna opnieuw het hoge niveau van 2019 bereikt.
Sinds 2016 ligt de verkoop duidelijk hoger dan in de jaren daarvoor. Tussen 2010 en 2015 werden telkens minder dan 70.000 woningen per jaar verkocht. Enkel 2014 wijkt af van deze algemene trend met een verkoop van iets meer dan 77.000 woningen.

Iets minder dan de helft van de in 2022 verkochte woningen waren gesloten en halfopen bebouwingen. 30% van de verkochte woningen waren appartementen, 23% waren huizen in open bebouwing. In vergelijking met 2010 is het aandeel van de gesloten en halfopen bebouwingen in 2022 iets gedaald, dat van de appartementen is toegenomen. Het aandeel van de open bebouwingen is min of meer stabiel gebleven.

Relatief meer verkopen rond Antwerpen en aan de kust

Vooral in de gemeenten rond Antwerpen, aan de kust en in sommige gemeenten grenzend aan het Waalse Gewest wisselde in 2022 een hoger aandeel van de woningen van eigenaar. In Schoten lag dat aandeel het hoogst. Daar ging het om 4,1% van de woningvoorraad of bijna 650 woningen.

Aandeel appartementen in verkochte woningen verschilt sterk tussen 3 gewesten

De aard van de verkochte woningen verschilt tussen de gewesten. In het Vlaamse Gewest waren in 2022 appartementen goed voor 30% van de verkopen. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lag dat aandeel op 81% van de verkopen, in het Waalse Gewest op 18%.

65% van het totaal aantal in 2022 in België verkochte woningen werden verkocht in het Vlaamse Gewest, 27% in het Waalse Gewest en bijna 8% in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.