Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wanbetalingen hypothecaire kredieten Bouwen en wonen

Wanbetalingen hypothecaire kredieten

Gepubliceerd op 20 februari 2024 • Volgende update: februari 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Ruim 11.500 personen geregistreerd met betalingsachterstand op hypothecair krediet

Eind 2023 stonden in het Vlaamse Gewest 11.608 personen geregistreerd met een betalingsachterstand op een onroerend hypothecair krediet. Dat komt overeen met 0,21% van de bevolking van 18 jaar en ouder. Dat aandeel neemt sinds 2014 af. Toen ging het om 0,36% van de meerderjarige bevolking.

Als gevolg van de Covid-19-pandemie zijn in de loop van 2020 verschillende steunmaatregelen uitgevaardigd. Eén van die maatregelen was de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, een betalingsuitstel te verkrijgen voor de terugbetaling van een krediet. Vooral voor hypothecaire kredieten werd hiervan gebruik gemaakt. Dergelijk uitstel van betaling werd niet geregistreerd als een betalingsachterstand. Eind juni 2021 hebben de laatste kredieten waarvoor van deze uitstelmogelijkheid gebruik werd gemaakt, hun normale terugbetalingsmodaliteiten hernomen.

Aandeel personen met betalingsachterstand op hypothecair krediet hoogst in Mesen, Spiere-Helkijn, Geraardsbergen en Machelen

Eind 2023 lag het aandeel personen met betalingsachterstand op een hypothecair krediet in nagenoeg alle gemeenten van het Vlaamse Gewest niet hoger dan 0,5% van de bevolking van 18 jaar en ouder. Enkel in Mesen (0,87%), Spiere-Helkijn (0,61%), Geraardsbergen (0,54%) en Machelen (0,51%) was dat wel het geval.

Aandeel personen met achterstand op hypothecair krediet kleiner in Vlaams en Brussels Gewest dan in Waals Gewest

Het aandeel meerderjarige personen met een betalingsachterstand op een onroerend hypothecair krediet lag in het Vlaamse Gewest in 2023 op hetzelfde niveau als in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (0,22%). In het Waalse Gewest lag dat aandeel duidelijk hoger (0,37%).