Gedaan met laden. U bevindt zich op: Woningen ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard Bouwen en wonen

Woningen ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard

Gepubliceerd op 11 augustus 2023 • Volgende update: augustus 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Bijna 4.700 woningen ongeschikt of ongeschikt en onbewoonbaar verklaard in 2022

In 2022 werden 4.296 woningen ongeschikt of ongeschikt en onbewoonbaar verklaard op basis van de Vlaamse Codex Wonen. Nog eens 367 woningen werden onbewoonbaar verklaard op basis van de Nieuwe Gemeentewet. Het totaal aantal nieuwe ongeschikt- of ongeschikt- en onbewoonbaarverklaringen kwam daarmee op 4.663.

In de periode 2013-2017 nam het aantal ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaringen op basis van de Vlaamse Codex Wonen af. Sinds 2017 neemt dat aantal jaarlijks opnieuw toe, met uitzondering van een daling in 2021. In 2022 werd het hoogste aantal ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaringen genoteerd. Het aantal onbewoonbaarverklaringen op basis van de Nieuwe Gemeentewet kent een redelijk stabiel verloop. In 2022 lag dat aantal wel iets hoger dan in 2020 en 2021.

Hoogste aantal ongeschikt- of ongeschikt- en onbewoonbaarverklaringen op basis van Vlaamse Codex Wonen in Antwerpen, Gent en Leuven

In 6 Vlaamse gemeenten werden op basis van de Vlaamse Codex Wonen meer dan 100 woningen ongeschikt- of ongeschikt- en onbewoonbaar verklaard in 2022. In Antwerpen ging het om 869 woningen, in Gent om 724, in Leuven om 234, in Oostende om 227, in Aalst om 110 en in Sint-Niklaas om 103 woningen.

Hoogste aantal onbewoonbaarverklaringen op basis van Nieuwe Gemeentewet in Gent, Oostende en Turnhout

Het aantal onbewoonbaarverklaringen op basis van de Nieuwe Gemeentewet lag in 2022 het hoogst in Gent (64). Daarna volgden Oostende (27) en Turnhout (25). In de overige Vlaamse steden en gemeenten lag dat aantal lager dan 20.