Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Ruim 3.300 woningen ongeschikt of ongeschikt en onbewoonbaar verklaard in 2021

In 2021 werden op basis van de Vlaamse Codex Wonen 3.033 woningen ongeschikt of ongeschikt en onbewoonbaar verklaard. Nog eens 279 woningen werden onbewoonbaar verklaard op basis van de Nieuwe Gemeentewet. Het totaal aantal nieuwe ongeschikt- of ongeschikt- en onbewoonbaarverklaringen kwam daarmee op 3.312.

In de periode 2013-2017 nam het aantal ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaringen op basis van de Vlaamse Codex Wonen af. Vanaf 2017 nam dat aantal jaarlijks opnieuw toe, met een piek in 2020. In 2021 daalde het aantal besluiten opnieuw tot op het niveau van 2019. Het aantal onbewoonbaarverklaringen op basis van de Nieuwe Gemeentewet kent een redelijk stabiel verloop.

Hoogste aantal ongeschikt- of ongeschikt- en onbewoonbaarverklaringen op basis van Vlaamse Codex Wonen in Gent, Antwerpen en Leuven

In 4 Vlaamse gemeenten werden op basis van de Vlaamse Codex Wonen meer dan 100 woningen ongeschikt- of ongeschikt- en onbewoonbaar verklaard in 2021. In Gent ging het om 559 woningen, in Antwerpen om 617, in Leuven om 157 en in Oostende om 106 woningen.

Hoogste aantal onbewoonbaarverklaringen op basis van Nieuwe Gemeentewet in Opwijk, Gent en Sint-Truiden

Het aantal onbewoonbaarverklaringen op basis van de Nieuwe Gemeentewet lag in 2021 het hoogst in Opwijk (34), Gent en Sint-Truiden (beide 25). In de overige Vlaamse steden en gemeenten lag dat aantal lager dan 20.

Bronnen