Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Uitvoerratio daalde in 2020 tot 96,5% van Vlaamse bbp

De totale uitvoer van goederen en diensten kwam in 2020 in het Vlaamse Gewest overeen met 96,5% van het . In 2017 en 2018 lag de net boven de drempel van 100% van het bbp. In 2019 werd 99% opgetekend.

De evolutie van de indicator hangt sterk samen met de economische conjunctuur. In 2009 lag de uitvoerratio op 80% onder invloed van de financieel-economische crisis. Ook in 2015 zorgde de euro- en schuldencrisis voor een wat lagere uitvoerratio. De slabakkende wereldhandel deed de indicator al in 2019 teruglopen, nog voor de start van de COVID-19-crisis. De economische inzinking in 2020 als gevolg van de COVID-19-crisis zorgde voor een daling van het bbp, maar voor een nog sterkere daling van de uitvoerwaarde van goederen en diensten.

Het cijfer over de uitvoerratio in 2020 is een voorlopig cijfer dat later nog aangepast kan worden.

Hogere uitvoerratio voor goederen dan voor diensten

De waarde van de goederenuitvoer lag in 2020 3,3 keer hoger dan de waarde van de dienstenuitvoer. De uitvoerratio voor goederen schommelt sterker over de jaren dan de uitvoerratio voor diensten. Dat komt omdat de uitvoer van goederen conjunctuurgevoeliger is dan de uitvoer van diensten.

Vlaamse uitvoerratio ligt boven EU-gemiddelde

Doordat het Vlaamse Gewest belangrijke poorten naar het buitenland heeft (havens en zeehavens) lag de Vlaamse uitvoerratio in 2020 hoger dan de uitvoerratio van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (59%) en het Waalse Gewest (55%). De uitvoerratio liep in het Vlaamse Gewest terug tussen 2017 en 2019, dat was niet zo in de beide andere gewesten. In 2020 was er ook in het Brusselse Gewest een daling. Het Waalse Gewest zag zijn uitvoerratio echter nog licht toenemen in 2020.

De Vlaamse uitvoerratio ligt hoog in vergelijking met de landen van de Europese Unie (EU). De gemiddelde uitvoerratio in de EU27-landen kwam in 2020 op 47%. Luxemburg, Malta en Ierland hebben een hogere waarde dan het Vlaamse Gewest. Er zijn 2 redenen voor de relatief hoge score van het Vlaamse Gewest. Ten eerste is de Vlaamse economie sterk op het buitenland gericht, onder meer door de centrale ligging te midden van grotere, welvarende economieën in West-Europa. Ten tweede is de uitvoerratio hoog omdat Vlaanderen geografisch een kleine regio is. Een handelstransactie over een bepaalde afstand gebeurt dan al snel met het buitenland. Grotere landen hebben door hun omvang meer kans op transacties binnen de landsgrenzen.