Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uitvoerratio Buitenlandse handel

Uitvoerratio

Gepubliceerd op 29 maart 2024 • Volgende update: april 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Uitvoerratio steeg in 2022 verder tot 116% van Vlaamse bbp

De totale uitvoer van goederen en diensten was in 2022 goed voor 116,4% van het in het Vlaamse Gewest. Daarmee wordt de toename van deze indicator die in 2021 begon verdergezet. In 2017 en 2018 lag de uitvoerratio net boven de drempel van 100% van het bbp. In 2019 en vooral in 2020 (Covid-19-crisis) zakte de ratio onder die drempel. In 2021 volgde een toename tot 107,7%.

De evolutie van de indicator hangt sterk samen met de economische conjunctuur. In 2009 lag de op 80% onder invloed van de financieel-economische crisis. Ook in 2015 zorgde de euro- en schuldencrisis voor een wat lagere uitvoerratio. De slabakkende wereldhandel deed de indicator al in 2019 teruglopen, nog voor de start van de Covid-19-crisis. De economische inzinking in 2020 als gevolg van de Covid-19-crisis zorgde voor een daling van het bbp, maar voor een nog sterkere daling van de uitvoerwaarde van goederen en diensten. De herneming van de economie zorgde in 2021 voor een nog sterkere uitvoer, met een hoge uitvoerratio als gevolg. De toename van de uitvoerratio in 2022 komt voor een belangrijk deel ook door de toename van de uitvoerwaarde van energieproducten die merkbare prijsttijgingen kenden dat jaar.

Hogere uitvoerratio voor goederen dan voor diensten

De goederenuitvoer was in waarde 4,2 keer belangrijker dan de dienstenuitvoer in 2022. De uitvoerratio voor goederen schommelt sterker over de jaren dan de uitvoerratio voor diensten. Dat komt omdat de uitvoer van goederen conjunctuurgevoeliger is dan de uitvoer van diensten. De goederenuitvoer kwam in 2022 op 93,9% van het bbp. Voor de dienstenuitvoer was dat 22,5%.

Vlaamse uitvoerratio ligt boven gemiddelde EU27-landen

Het Vlaamse Gewest heeft belangrijke poorten naar het buitenland (havens en zeehavens). Daardoor was de Vlaamse uitvoerratio in 2022 hoger dan de uitvoerratio van het Brusselse Gewest (68%) en het Waalse Gewest (64%). In 2021 en 2022 was er in elk gewest een toename van de uitvoerratio.

De Vlaamse uitvoerratio is hoger dan in de meeste landen van de Europese Unie (EU27). De gemiddelde uitvoerratio in de EU27-landen kwam op 56% in 2022. Enkel Luxemburg, Malta en Ierland noteren een hogere waarde dan het Vlaamse Gewest. Er zijn 2 redenen voor de relatief hoge Vlaamse uitvoerratio. Ten eerste is de Vlaamse economie sterk op het buitenland gericht, onder meer door de centrale ligging te midden van grotere, welvarende economieën in West-Europa. Ten tweede is de uitvoerratio hoog omdat Vlaanderen geografisch een kleine regio is. Een handelstransactie over een bepaalde afstand gebeurt dan al snel met het buitenland. In grotere landen gebeuren transacties relatief meer binnen de landsgrenzen.