Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Vlaamse musea trokken in 2021 ruim 2,6 miljoen bezoekers

In 2021 trokken de door de Vlaamse overheid gesubsidieerde musea ruim 2,6 miljoen bezoekers. De grote meerderheid van die bezoeken vond plaats in de landelijke musea (80%).

Het aantal museumbezoeken viel in 2020 sterk terug als gevolg van de maatregelen die werden genomen in het kader van de Covid-19-crisis. Zowel in het voor- als in het najaar van 2020 waren de Vlaamse musea tijdelijk gesloten. In 2021 waren de musea het hele jaar geopend, maar aanvankelijk nog met strikte sanitaire maatregelen, beperkingen op het vlak van bezoekersaantallen en een verbod op groepsbezoeken. Ook internationaal reizen werd in 2021 beperkt. Dat maakt dat het aantal bezoeken in 2021 beperkt hoger ligt dan in 2020, maar nog heel wat lager dan in 2019.

In 2019 werd een aantal wijzigingen doorgevoerd In de opdeling van de musea. Zo werd een aantal nieuwe musea ingedeeld bij het landelijke niveau. Daarnaast staat het Vlaamse niveau vanaf 2019 ook in voor de werkingssubsidies van de regionaal ingedeelde musea waardoor de bezoekersaantallen van die musea sindsdien opgenomen zijn in de hier opgenomen cijfers. Die wijzigingen verklaren de sterke toename van het totale bezoekersaantal in 2019.

Bijna 3,5 miljoen bioscoopbezoeken in 2021

In 2021 telden de bioscopen in het Vlaamse Gewest samen bijna 3,5 miljoen bezoeken. Dat is een beperkte stijging ten opzichte van 2020, maar een sterke daling ten opzichte van voorgaande jaren. De daling in 2020 en 2021 is te wijten aan de maatregelen die werden genomen in het kader van de Covid-19-crisis. De bioscoopzalen waren tijdens grote periodes van 2020 en 2021 gesloten of geopend met slechts beperkte zaalcapaciteit. Heel wat filmreleases werden in die periode ook uitgesteld.

Bijna de helft van de Belgische bioscoopbezoeken vond in 2021 plaats in het Vlaamse Gewest, ruim een derde in het Waalse Gewest en 17% in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Bijna half miljoen bezoeken voor Vlaamse films in 2021

De Vlaamse films trokken in 2021 bijna een half miljoen toeschouwers naar de bioscopen. Het aantal bezoeken van de Vlaamse film lag in dat jaar duidelijk lager dan in de voorgaande jaren. Die daling is te wijten aan de beperkende maatregelen die werden genomen in het kader van de Covid-19-crisis.