Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beveiligingsacties op het internet door burgers Digitale economie

Beveiligingsacties op het internet door burgers

Gepubliceerd op 5 mei 2023 • Volgende update: april 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

In 2021 had 60% van de inwoners van het Vlaamse Gewest van 16 tot 74 jaar minstens 1 internetactiviteit uitgevoerd om de toegang tot persoonlijke gegevens te beheren. De meest voorkomende acties hebben betrekking op het beperken of weigeren van toegang tot de eigen gegevens: het weigeren van het gebruik van de eigen persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden (44%), het beperken of weigeren van de toegang tot de eigen geografische locatie (40%) en het beperken van de toegang tot het eigen profiel of inhoud op sociale netwerken of op clouddiensten voor het online opslaan van gegevens (31%). Het lezen van het privacybeleid (21%) of het controleren van de veiligheid van de website (23%) vooraleer persoonlijke gegevens in te voeren gebeurde ongeveer door een vijfde van de bevolking. 9% vroeg aan websites of zoekmachines om hun persoonlijke gegevens aan te passen of te verwijderen.

Ruim derde van bevolking ondernam geen internetactie om gegevens te beheren

In 2021 voerde 60% van de inwoners van het Vlaamse Gewest van 16 tot 74 jaar in de voorbije 3 maanden minstens 1 internetactiviteit uit om de toegang tot hun persoonlijke gegevens te beheren. Meer dan een derde van de bevolking (35%) voerde geen internetactiviteiten uit om de toegang tot hun persoonlijke gegevens te beheren, terwijl ze in de voorbije 3 maanden internet hadden gebruikt.

Internetactiviteiten om de toegang tot persoonlijke gegevens te beheren minder uitgevoerd door ouderen, laaggeschoolden en mensen met laag inkomen

Het aandeel inwoners van het Vlaamse Gewest van 16 tot 74 jaar dat minstens 1 internetactiviteit uitvoerde om de toegang tot persoonlijke gegevens te beheren, daalt met de leeftijd en stijgt met de opleiding en het inkomen. Naar geboorteland en geslacht zijn er geen duidelijke verschillen.

68% van de 16- tot 24-jarigen en 67% van de 25- tot 54-jarigen had in 2021 minstens 1 internetactiviteit uitgevoerd om de toegang tot de eigen persoonlijke gegevens te beheren. Bij de 55- tot 74-jarigen ging het om 45%.

Bij de laaggeschoolden voerde 33% minstens 1 internetactiviteit uit. Bij de hooggeschoolden was dat 79%.

Bij de hoogste inkomensgroep (80%) is het aandeel personen dat minstens 1 van deze internetactiviteiten uitvoerde dubbel zo groot als bij de laagste inkomensgroep (40%).

Internetactiviteiten om toegang tot persoonlijke gegevens te beheren minder populair in Vlaamse Gewest dan gemiddeld in de EU

In 2021 had 60% van de inwoners van het Vlaamse Gewest van 16 tot 74 jaar minstens 1 internetactiviteit uitgevoerd om de toegang tot de eigen persoonlijke gegevens te beheren. Dat aandeel lag even hoog in het Waalse Gewest maar iets hoger in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (67%).

Het aandeel in het Vlaamse Gewest ligt lager dan het EU27-gemiddelde (65%). In Finland, Nederland en Denemarken heeft meer dan 80% van de bevolking tussen 16 en 74 jaar minstens 1 internetactiviteit uitgevoerd om de toegang tot de eigen persoonlijke gegevens te beheren.