Gedaan met laden. U bevindt zich op: Burgers die nooit internet gebruikten Digitale economie

Burgers die nooit internet gebruikten

Gepubliceerd op 7 maart 2024 • Volgende update: maart 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

In 2023 had 2% van de inwoners van het Vlaamse Gewest van 16 tot 74 jaar nog nooit internet gebruikt. Het aandeel van de bevolking dat nog nooit internet gebruikte, neemt af over de tijd. In 2005 ging het nog om 37% van de bevolking.

Vooral ouderen, laaggeschoolden en mensen met laag inkomen gebruikten nog nooit internet

Het aandeel van de bevolking dat nog nooit internet gebruikte, stijgt met de leeftijd en daalt met de opleiding en het inkomen. Naar geboorteland of geslacht zijn er geen duidelijke verschillen.

Van de jongeren van 16 tot 24 jaar had in 2023 bijna iedereen internet gebruikt. Bij de 25- tot 54-jarigen gebruikte 1% nog nooit internet, bij de personen van 55 tot 74 jaar 6%.

Bij de laaggeschoolden gebruikte 7% nog nooit internet. Bij de hooggeschoolden geeft nagenoeg iedereen aan ooit al internet gebruikt te hebben.

Bij de laagste inkomensgroep (tot 1.499 euro) heeft 7% nog nooit internet gebruikt. Bij de huishoudens met een inkomen van minstens 4.800 euro heeft zo goed als iedereen internet gebruikt. Bij de tussenliggende inkomensgroepen gebruikte 2% tot 4% nog nooit internet.

Aandeel dat nooit internet gebruikte in Vlaams Gewest lager dan EU-gemiddelde

In het Vlaamse Gewest had in 2023 2% van de inwoners van 16 tot 74 jaar nog nooit internet gebruikt. In het Waalse Gewest en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest was dat 4%.

Het aandeel in het Vlaamse Gewest ligt lager dan het EU27-gemiddelde (6%). In Luxemburg, Denemarken, Nederland en Zweden heeft minder dan 1% van de bevolking tussen 16 en 74 jaar het internet nog nooit gebruikt. In Kroatië ligt dat aandeel met 14% het hoogst.