Gedaan met laden. U bevindt zich op: Burgers die nooit internet gebruikten Digitale economie

Burgers die nooit internet gebruikten

Gepubliceerd op 13 april 2023 • Volgende update op 7 maart 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

In 2022 had 3% van de inwoners van het Vlaamse Gewest van 16 tot 74 jaar nog nooit internet gebruikt. Het aandeel van de bevolking dat nog nooit internet gebruikte, neemt af over de tijd. In 2005 ging het nog om 37% van de bevolking.

Vooral ouderen, laaggeschoolden en mensen met laag inkomen gebruikten nog nooit internet

Het aandeel dat nog nooit internet gebruikte, stijgt met de leeftijd en daalt met de opleiding en het inkomen. Het aandeel vrouwen dat nog nooit het internet gebruikte, is ook wat hoger dan het aandeel bij de mannen. Naar geboorteland zijn er geen duidelijke verschillen.

2% van de mannen tegen 4% van de vrouwen gebruikte nog nooit het internet.

Van de jongeren van 16 tot 24 jaar had in 2022 bijna iedereen internet gebruikt. Bij de 25- tot 54-jarigen gebruikte 1% nog nooit internet, bij de personen van 55 tot 74 jaar 7%.

Bij de laaggeschoolden gebruikte 10% nog nooit internet. Bij de hooggeschoolden geeft bijna iedereen aan ooit al internet gebruikt te hebben.

Bij de laagste inkomensgroepen (tot 2.399 euro) heeft 7% van de 16- tot 74-jarigen nog nooit internet gebruikt. Bij de huishoudens met een inkomen van minstens 4.800 euro heeft zo goed als iedereen internet gebruikt. Bij de tussenliggende inkomensgroepen gebruikte 2% nog nooit het internet.

Aandeel dat nooit internet gebruikte in Vlaams Gewest lager dan EU-gemiddelde

In het Vlaamse Gewest had in 2022 3% van de inwoners van 16 tot 74 jaar nog nooit internet gebruikt. In het Waalse Gewest was dat 5%, in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 2%.

Het aandeel in het Vlaamse Gewest ligt lager dan het EU27-gemiddelde (7%). In Zweden, Luxemburg en Denemarken heeft 1% van de bevolking tussen 16 en 74 jaar het internet nog nooit gebruikt.